Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Nova Oficina Judicial

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa dos iniciatives encaminades a la implantació de la Nova Oficina Judicial (NOJ): el projecte ARCONTE i el projecte CICERONE.

El projecte ARCONTE permetrà la gravació de vistes i la realització de videoconferències en les sales de vista de l'Administració de Justícia de la Generalitat Valenciana. A més del compliment legal, facilitarà la posada en marxa d'un repositori central de les gravacions de tota la Comunitat Valenciana i d'un portal de vídeos (ARCONTE-Master) que permetrà la descàrrega de les gravacions per part dels professionals. Este sistema suposarà un important estalvi de costos i una millora de qualitat de la informació, ja que evitarà la còpia original dels vídeos que es fa actualment en CD.

ARCONTE oferix altres ferramentes de gestió que permetran agilitzar la gestió judicial, com ara la gestió centralitzada d'usuaris, enllaçada amb el sistema de gestió d'identitats de la Conselleria de Justícia, i la integració en els sistemes de la firma electrònica, la gestió processal i l'agenda.

El projecte inclou la renovació de les sales de vistes en els jutjats dels municipis i, quant a les ciutats de la justícia de València, Castelló i Alacant, el subministrament de l'equipament que permeta la centralització de l'emmagatzematge dels vídeos i l'accés als servicis comuns de la nova oficina judicial d'estes seus.

D'altra banda, amb el projecte CICERONE, la Generalitat subministra un conjunt d'aplicacions per a la gestió d'expedients processals. El sistema registra i sotmet a procediment tota l'activitat dels 481 jutjats i tribunals de la Comunitat Valenciana, en què treballen diàriament uns 5.500 funcionaris de l'Administració de Justícia i es van tramitar, només en 2011, prop d'1.500.000 expedients judicials.

CICERONE està integrat en el sistema de notificació Lexnet del Ministeri de Justícia, que s'està implantat per a la notificació a procuradors en tots òrgans judicials de la Comunitat Valenciana, i es comunica amb el sistema ARCONTE i, en el futur, amb el sistema d'informació dels instituts de medicina legal de la Comunitat Valenciana.