Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Organigrama

Organigrama

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions

Il·lm. Sr. D. José Manuel García Duarte

 • Subdirecció General de Coordinació i Gestió de les TIC - Enrique Valls Muñoz
  • Servei de Coordinació de Projectes TIC i Qualitat - Belén Martorell Doblas
  • Servei de Gestió Econòmic Pressupostària de les TIC - Pilar Canet Ferrández
  • Servei d'Organització de les TIC - Miguel Ángel Gimeno Soriano
 • Subdirecció General de Sistemes i Gestió del Lloc de Treball - Alfonso Jiménez Cantos
  • Servei de Sistemes - Jaume Devesa Llinares
  • Servei de Gestió del Lloc de Treball - Laura Casanova Fuset
 • Subdirecció General de Modernització - Javier Balfagón Anadón
  • Servei d'Innovació i Modernització - Javier Cárcel Hernáiz
  • Servei de Components d'Administració Electrònica - María Sánchez Poveda
  • Servei de Sistemes Corporatius - Carmen Ferrer Ripollés
 • Subdirecció General de Telecomunicacions - Marta Monleón Alegre
  • Servei de Comunicacions Corporatives - Cristina Navarro Pitarch
  • Servei de Telefonia i Infraestructures Passives de Comunicacions - Fernando Redondo Caballero
  • Servei de Telecomunicacions - Santiago Ferrís Gil
 • Subdirecció General d'Informàtica Departamental - Vicent Descals Tormo
  • Servei d'Informàtica per a Presidència i Transparència - Luís Arriarán Marín
  • Servei d'Informàtica per a Igualtat i Serveis Socials - María José Morales Ferrández
  • Servei d'Informàtica per a Economia Sostenible i Ocupació - Nazario Ferrándiz Mingot
  • Servei d'Informàtica per a Agricultura i Medi Ambient - Maite Soret Medel
  • Servei d'Informàtica per a Habitatge i Obres Públiques - José Manuel Catalá Montes
 • Subdirecció General d'Informàtica per a Justícia i Hisenda - María José Ramis Gimeno
  • Servei d'Informàtica per a Administració Pública i Interior - María José Martínez Lianes
  • Servei d'Informàtica per a Administració de Justícia - Xema Alcamí Moneder
  • Servei d'Informàtica en l'àmbit Econòmic Financer - Juliana Romero Sánchez
  • Servei d'Informàtica en l'àmbit de Nòmines i Fons Europeus - Yolanda Martínez Granero
 • Subdirecció General d'Informàtica per a Educació i Innovació - Rafael Gimeno Hernández
  • Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa - Neus Grafiá Espinós
  • Servei d'Informàtica per als Centres Educatius - Cayetano Candela Montes
  • Servei d'Informàtica per a Innovació, Universitat, Cultura i Esport - Jacinto Navarro González
 • Subdirecció General de Ciberseguretat - Carmen Serrano Durbá
  • Servei de Ciberseguretat Corporativa - Mercedes Baroja Toquero
  • Servei de Confiança Digital - Lourdes Herrero Gil
  • Servei de Ciberseguretat Industrial - Adolfo Albaladejo Blázquez