GEN Digital 2025

GEN Digital 2025

El nou Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat, GEN Digital 2025, persegueix culminar la transformació digital de l'Administració del Consell i els seus organismes autònoms, digitalitzant la manera de treballar, racionalitzant i simplificant la gestió i els processos interns i transformant la cultura organitzativa de la Generalitat.

A més, aquest pla traça la ruta a seguir per a proveir dels millors i més moderns sistemes i infraestructures TIC per a l'excel·lència i la qualitat en la prestació de serveis públics digitals gràcies a l'Administració electrònica en la Comunitat Valenciana.

GEN Digital 2025 pretén convertir a l'Administració de la Generalitat en una organització pública digital, cohesionada i col·laborativa, capaç de treballar, donar servei i relacionar-se amb la societat com un ens únic i àgil, gràcies a una estratègia compartida i oberta, basada en l'ús de les TIC com a facilitadores de la transformació i el canvi cultural.

Amb això, la Generalitat finalitzarà el seu procés de transformació cap a una Administració líquida, amb la finalitat de crear un espai de relació contínua amb la societat, que facilite la generació de coneixement, com a base d'un model d'innovació i co-creació per a la seua adaptació constant a les necessitats presents i futures de la societat.

Descarregar GEN Digital 2025