Visualització de contingut web

Estratègia TIC

El Pla Estratègic de la Generalitat en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2020) formalitza l'estratègia que seguirà la Direcció General de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) en un full de ruta fins a 2020, dissenyat per a digitalitzar l'Administració valenciana, enfortir el sector TIC de la Comunitat i oferir serveis públics digitals de qualitat.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic ha definit el Pla TIC atenent a les directrius polítiques marcades pel Consell i que es fonamenten en el Pacte del Botànic, així com les prioritats establides per la normativa i els programes de finançament d'àmbit estatal i europeu, com l'Agenda Digital, el programa Horitzó 2020, l'Estratègia RIS3, etc.

A més, el disseny del pla s'ha vist influït per dos circumstàncies: d'una banda, la necessitat d'impulsar la transformació digital de la societat valenciana, promovent l'ús de tecnologies innovadores; i, d'una altra, el fet de que el paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació serà crucial en el canvi de model econòmic i productiu en la Comunitat.

El pla s'articula entorn de 3 eixos estratègics:

  • Administració innovadora, eficient i conscient;
  • serveis moderns, segurs, inclusius i integrats que facen realitat la transformació digital de l'Administració;
  • i l'enfortiment del sector TIC i la transformació del model productiu, millorant l'atenció a la societat civil i la relació amb el món acadèmic.

Estos tres eixos, al seu torn, es definixen en 19 objectius desenvolupats per mitjà de 228 accions i més de 350 activitats concretes.

Descarregar el Pla Estratègic en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (2016-2020)

Descarregar el resum executiu

Pla Estratègic TIC