Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

GEN Digital 2025

GEN Digital 2025

El nou Pla Estratègic de Transformació Digital de l'Administració de la Generalitat, GEN Digital 2025, persegueix culminar la transformació digital de l'Administració del Consell i els seus organismes autònoms, digitalitzant la manera de treballar, racionalitzant i simplificant la gestió i els processos interns i transformant la cultura organitzativa de la Generalitat.

A més, aquest pla traça la ruta a seguir per a proveir dels millors i més moderns sistemes i infraestructures TIC per a l'excel·lència i la qualitat en la prestació de serveis públics digitals gràcies a l'Administració electrònica en la Comunitat Valenciana.

GEN Digital 2025 pretén convertir a l'Administració de la Generalitat en una organització pública digital, cohesionada i col·laborativa, capaç de treballar, donar servei i relacionar-se amb la societat com un ens únic i àgil, gràcies a una estratègia compartida i oberta, basada en l'ús de les TIC com a facilitadores de la transformació i el canvi cultural.

Amb això, la Generalitat finalitzarà el seu procés de transformació cap a una Administració líquida, amb la finalitat de crear un espai de relació contínua amb la societat, que facilite la generació de coneixement, com a base d'un model d'innovació i co-creació per a la seua adaptació constant a les necessitats presents i futures de la societat.

Descarregar GEN Digital 2025