Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Contacto

Contacto

Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
C/ La Democràcia, 77 Edif. B1 – 1ª planta (46018 València)
Incidències informàtiques: 963985300
Portal de serveis de la DGTIC (personal Generalitat): gvatic.gva.es
Secretaria de Direcció: dgtic@gva.es