novetats

Una nova instrucció de la DGTIC establix els requisits que han de complir els terminals de la xarxa COMDES per a garantir el seu ús

Una nova instrucció de la DGTIC establix els requisits que han de complir els terminals de la xarxa COMDES per a garantir el seu ús

Una nova instrucció de la DGTIC establix els requisits que han de complir els terminals de la xarxa COMDES per a garantir el seu ús

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ha aprovat una nova instrucció que establix els requisits mínims que ha de complir qualsevol terminal fix, mòbil o portàtil que puga utilitzar la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d'Emergències i Seguretat (Xarxa COMDES) de la Generalitat.

Estos requisits estan dirigits als usuaris de la xarxa COMDES, és a dir a les organitzacions i flotes d'emergències i seguretat que operen a la Comunitat Valenciana, ja que són estes entitats les que disposen dels terminals que els permeten fer ús de la xarxa.  

Amb esta nova instrucció es perseguix garantir que els terminals que adquirisquen els usuaris siguen totalment compatibles amb la xarxa COMDES i que puguen, així, traure el màxim partit a totes les seues funcionalitats. En la instrucció es detallen tres tipus de requisits necessaris per a l'homologació dels terminals:

  • requisits funcionals relatius a les funcionalitats mínimes interoperables amb la infraestructura de xarxa;
  • requisits tècnics relatius a prestacions, certificats tècniques dels equips, requisits de radiofreqüència, de seguretat, físics i d'actualització i cicle de vida comercial;
  • i un tercer grup de requisits compost per aquells components indispensables amb què haurien de comptar els terminals per a poder ser homologats.

La definició d'estos requisits mínims per a l'homologació de terminals s'ha basat en criteris de compatibilitat amb la infraestructura específica de la xarxa COMDES, la garantia de seguretat de les comunicacions i la garantia de prestacions mínimes per a l'operació dels usuaris d'emergències i seguretat.