Actualitat

novetats

La signatura electrònica de la Generalitat obté la categoria alta en l’Esquema Nacional de Seguretat

Arcadi España: “Aquesta categoria garanteix el compliment de les condicions de seguretat més elevades per a salvaguardar la informació i els drets dels ciutadans”