Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Actualitat

Ves enrere La Generalitat completa la implantació d’ITACA en tots els centres de secundària de la Comunitat Valenciana

La Generalitat completa la implantació d’ITACA en tots els centres de secundària de la Comunitat Valenciana

La Generalitat Valenciana ha completat la integració de tots els centres d'educació secundària en el sistema d'informació centralitzat ITACA (Innovació Tecnològica Administrativa per a Centres i Alumnat).

Segons ha explicat la directora general de Tecnologies de la Informació, Sofia Bellés, "ITACA permet gestionar de forma integrada tota la informació acadèmica i administrativa del sistema educatiu valencià". El projecte consistix a "connectar a tots els membres de la comunitat educativa, és a dir, alumnes i famílies, centres i professorat".

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, junt amb la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, ha completat la implantació d'ITACA a la pràctica totalitat dels centres educatius de la Comunitat.  "En primer loc, van ser els centres de primària i educació Infantil amb segon cicle els que s'hi van integrar, en el curs escolar 2009/2010, i ara s'ha implantat als centres de secundària".  
En este sentit, Bellés ha destacat la complexitat de la gestió acadèmica i administrativa dels centres de secundària, ja que impartixen ensenyaments de l'ESO, batxillerat, PQPI (Programes de Qualificació Professional Inicial) i cicles formatius. La directora general ha recordat que el projecte ha suposat "una de les majors apostes de la Generalitat per la innovació tecnològica i suposa tota una revolució de l'Administració educativa valenciana".

"Amb la implantació d'ITACA, la Comunitat Valenciana es convertix en un referent en l'aplicació de les últimes tecnologies en la gestió acadèmica i administrativa del sistema educatiu, i arriba a un total de 1.804 centres i més de 53.000 docents", ha afegit Bellés.

La directora general ha avançat que, en els pròxims mesos, ITACA s'estendrà als centres amb ensenyaments de règim especial, a distància i de formació a adults, i interconnectarà més de 2.000 centres educatius, 60.000 professors i 700.000 alumnes.

Gestió de centres

El projecte ITACA oferix als centres educatius un nou sistema centralitzat de gestió que reemplaça els anteriors, ajuda l'equip directiu en el seu treball i facilita el funcionament diari. Entre altres avantatges, permet disposar de l'historial complet de l'alumnat, així com d'informació addicional referent al personal docent, els interins de substitució, tipus d'aula, etc.

El professorat també veurà facilitades les seues tasques habituals, ja que ITACA permet, per exemple, introduir les notes o les faltes en el sistema des de qualsevol lloc amb connexió a Internet.

Així mateix, simplifica els procediments i reduïx la gestió de documents en format paper, com demostra que, en el curs actual, 1.417 centres hagen presentat, per primera vegada, tota la documentació de la Programació General Anual (PGA) per a la inspecció educativa en format electrònic.

Historial acadèmic

Amb ITACA, tots els alumnes de la Comunitat que cursen estudis no universitaris tindran un número d'identificació de l'alumnat (NIA) per a accedir al sistema i consultar tota la informació relacionada amb el seu historial acadèmic.

El NIA acompanyarà l'alumne al llarg de tota la vida acadèmica, i recollirà tota la documentació d'ell en un únic expedient, cosa que facilitarà els tràmits educatius, com trasllats, sol·licituds d'ajudes i beques, matrícules, etc. Per primera vegada, l'any passat es va utilitzar per a realitzar les proves d'accés a la universitat, una de les funcionalitats que oferix el NIA. Més d'un milió de ciutadans valencians, que han passat pel sistema educatiu, disposen ja del seu identificador.

ITACA oferix, també, un servici específic per a pares i tutors que permet a les famílies seguir informades sobre l'evolució dels seus fills o tutelats i millorar la comunicació amb els centres educatius i els professors. Esta via de comunicació alternativa resulta especialment útil per a persones amb dificultats per a establir una relació continuada amb els centres, a causa d'horaris laborals i causes semblants.

A més, ITACA té un servici de missatgeria amb els docents, la possibilitat de rebre notificacions en el mòbil i permet, entre altres, consultar les notes, les faltes, el calendari d'avaluacions i les activitats extraescolars.

Tall de veu de la directora general de Tecnologies de la Informació