Publicador de continguts

Ves enrere Soler: “Hisenda comptarà amb 286 milions d'euros, un 16,1% més que l'any anterior, per a impulsar l'administració sense papers i el banc públic de la Generalitat”

Soler: “Hisenda comptarà amb 286 milions d'euros, un 16,1% més que l'any anterior, per a impulsar l'administració sense papers i el banc públic de la Generalitat”

Soler: "Hisenda comptarà amb 286 milions d'euros, un 16,1% més que l'any anterior, per a impulsar l'administració sense papers i el banc públic de la Generalitat"

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha manifestat hui que "el pressupost de la Conselleria d'Hisenda per a 2017 gira entorn de dos objectius estratègics: impulsar l'administració sense papers i la posada en marxa del nou banc públic de la Generalitat".

Soler ha explicat que, "en conjunt, aquesta conselleria comptarà amb 286 milions d'euros l'any que ve, la qual cosa suposa un 16,14 % més que en el pressupost anterior. Aquest increment de 39,7 milions respecte a l'any 2016 està destinat, pràcticament, a potenciar l'administració electrònica, amb l'augment de la seua dotació en 30,4 milions d'euros, i a la reconversió de l'Institut Valencià de Finances com a nou banc públic al servei de les empreses i de les famílies valencianes, amb l'increment del pressupost en 5,2 milions".

El conseller Vicent Soler ha comparegut en la comissió d'Economia, Hisenda i Pressupostos de Les Corts, on ha informat sobre les grans línies que guiaran la tasca de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic durant l'any 2017, així com les dotacions amb què comptaran per a aquest exercici. Així mateix, el conseller ha exposat, també, en aquesta mateixa compareixença les polítiques dependents de Presidència.

Tal com ha explicat Soler, la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) comptarà amb un pressupost de 141,9 milions d'euros en 2017, la qual cosa suposa un augment del 27,28 % respecte a l'any anterior. Aquest increment es concentra, bàsicament, en el programa de Sistemes d'Informació, que comptarà amb 105,3 milions d'euros i augmenta, així, la dotació en 26,4 milions (un 33,5 %). Com ha afirmat Soler, "l'any que ve apostarem per la renovació de l'equipament més obsolet, el desenvolupament i l'evolució dels sistemes d'informació actualment en ús, l'aplicació del Pla de transformació digital, el desenvolupament de polítiques importants relacionades amb la ciberseguretat i l'actualització de les infraestructures de comptabilitat i el manteniment de llicències".

Així mateix, el programa destinat a les telecomunicacions i la societat digital ha incrementat el pressupost en 2,7 milions d'euros (un 16,87 % més) i comptarà amb 19,1 milions en total. Amb aquesta dotació, "finançarem la xarxa COMDES i altres xarxes de comunicació de la Generalitat i adequarem les instal·lacions elèctriques d'alta i de baixa tensió als centres de comunicacions". A més, en 2017 està previst ampliar i renovar tecnològicament la xarxa de transport, així com millorar la xarxa d'accés de banda ampla d'alta velocitat i el programa d'alfabetització digital.

Lectura electrònica i inversió per als centres educatius

D'una altra banda, el Programa d'innovació tecnològica educativa disposarà de 17,5 milions d'euros, un 7,7 % més que en el pressupost de 2016. Aquesta dotació es destinarà, entre altres coses, a finançar l'actualització de llicències de la xarxa electrònica de lectura pública valenciana, al manteniment i el suport de la infraestructura XARXA de Comunicacions de la Conselleria d'Educació i a l'adquisició d'equipament TIC en els centres educatius (la qual cosa concentra el 77 % del pressupost). El pressupost de la Direcció General preveu l'adquisició de més de 13.000 ordinadors (de diferents tipus) per a les àrees de Justícia i de la Conselleria d'Educació.

En la seua intervenció, el conseller ha destacat com a novetat per a l'any 2017 la convocatòria de 20 beques per a la realització de pràctiques professionals en la DGTIC, en àrees com ara la seguretat informàtica, el control de qualitat, la gestió de serveis TU, biblioteconomia i documentació, comunicacions corporatives o capacitació digital en el sistema educatiu. Per a la concessió d'aquestes beques, la DGTIC ha fixat en els pressupostos una dotació de 200.000 euros per a l'any 2017.

Un 71 % més per a impulsar el Banc de la Generalitat

A més, el conseller ha fet insistència durant la seua compareixença en el pressupost que tindrà l'IVF per al pròxim exercici 2017, que és de 12,4 milions d'euros, la qual cosa suposa un 71 % més que aquest exercici. El principal objectiu és el d'impulsar la definitiva posada en marxa del nou banc públic de la Generalitat. "El pressupost fixat per a l'any que ve ens permetrà desenvolupar una fase crucial del projecte de refundació de l'IVF: la creació de noves línies de crèdit de naturalesa promocional que seran la base de negoci del nou banc públic".

S'inclou un augment del cent per cent en les subvencions destinades a l'emprenedoria i el suport del cooperativisme, que comptarà amb un milió d'euros, la partida destinada a finançar línies sectorials comptarà amb cinc milions, la línia de microcrèdits amb dos milions i els instruments financers finançats amb el Pla operatiu dels fons FEDER seran de 3,5 milions d'euros.

El conseller ha explicat que "el disseny de les línies sectorials de finançament a què va destinat el suport de l'IVF, segueix el patró del nou model productiu sobre el qual treballem, basat en el coneixement i la innovació, i centrat a potenciar la sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social".

En aquest sentit, ha afegit que en 2017, des de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic i Finançament, s'incidirà en el treball conjunt amb organitzacions i institucions especialitzades, com ara les universitats, "la qual cosa ens permetrà tindre pràctiques formatives i investigacions en matèria de model econòmic i sistemes d'informació".

D'una altra banda, com a novetat en els pressupostos per a l'any 2017, cal destacar que l'Institut Valencià d'Administració Tributària apareix desvinculat de la Direcció General de Tributs i Joc i, per primera vegada, té un programa diferenciat. Així, per a l'any que ve, l'IVAT comptarà amb un import total de 45 milions d'euros.

El conseller ha elevat a 5,2 milions d'euros els diners recuperats fins a la data com a conseqüència de la campanya contra el frau fiscal en l'impost de patrimoni. En concret, ha detallat que 2,1 milions corresponen a 539 defraudadors, que no van declarar el tribut l'any 2012, i altres 3,1 milions es refereixen a autoliquidacions extemporànies voluntàries per l'efecte induït derivat del Pla de lluita contra l'evasió fiscal (en 2015 no hi va haver extemporànies). A més, ha avançat que l'any 2017 la previsió és la de captar altres 5 milions amb la campanya contra el frau fiscal. En total, es rescataran 10,2 milions de l'evasió fiscal, "que és el comportament més insolidari, perquè si paguem tots, tots pagarem menys, i perquè els impostos sufragaran els serveis públics fonamentals de tots els valencians".

Així mateix, la Direcció General de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni disposarà de 30,6 milions, mentres que la Direcció General de Fons Europeus comptarà amb 6,43 milions d'euros per a l'exercici 2017.

Presidència

En la seua compareixença davant de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressupostos de les Corts, el conseller Vicent Soler ha exposat també els comptes per al pròxim exercici de l'àrea de Presidència de la Generalitat, que comptarà amb una dotació de 253,58 d'euros en 2017, la qual cosa suposa un increment del 20 % respecte al pressupost anterior.

Cal destacar d'aquesta àrea que, per primera vegada, s'inclou una dotació per al Fons de Cohesió Territorial, que es posarà en marxa en 2017 i comptarà amb 40 milions d'euros. Amb la creació d'aquest fons, el Consell vol potenciar el municipalisme i reforçar les estructures mancomunitats, per a contribuir a millorar els recursos dels ajuntaments, "molt castigats per la crisi i per un sistema de finançament que, com el de les comunitats autònomes, necessita un canvi", ha explicat Soler.

D'una altra banda, l'Agència Valenciana de Turisme comptarà amb 72,6 milions d'euros, que contribuiran a fer més competitiva l'oferta de la Comunitat Valenciana, i permetran fer realitat, en 2017, la nova llei valenciana del turisme. La nova RTVV comptarà amb 55 milions d'euros (de moment provisionats en la secció Despeses diverses), amb la qual cosa es convertirà, tal com ha dit Soler, "en la televisió amb menor cost per habitant de les autonomies, sense renunciar-ne a la qualitat".

Així mateix, en línia amb l'aposta per treballar en favor de la transformació del model productiu, l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI) comptarà, durant el primer any, amb 28 milions d'euros (també en despeses diverses) i es millorarà la dotació de la partida destinada a les emergències, amb la creació de la futura Agència d'Emergències de la Generalitat, que permetrà millorar la coordinació i el funcionament de tots els departaments de seguretat que depenen de la Generalitat, per al qual disposarà de 89,85 milions d'euros.