Publicador de continguts

Ves enrere S’implanta la firma electrònica per a la gestió d’expedients a la Conselleria d’Economia , Indústria, Turisme i Ocupació

S’implanta la firma electrònica per a la gestió d’expedients a la Conselleria d’Economia , Indústria, Turisme i Ocupació

La Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació utilitza l'aplicació informàtica de portafirmes per a la tramitació dels expedients sancionadors de defensa de la competència i la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Producció d'Energia Elèctrica en Règim Especial de la Comunitat Valenciana (RIPRECV).

La Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI) ha habilitat l'aplicació en la Subsecretaria de la Conselleria i la Direcció General d'Energia. L'aplicació serà utilitzada pels funcionaris que preparen els documents i els responsables de la seua firma.

El portafirmes electrònic permet firmar documents des de qualsevol lloc amb accés a Internet i gestionar de forma més àgil i eficient estos expedients, ja que deixa de ser necessària la seua impressió en paper i s'automatitza l'enviament a les persones que han de firmar-los, la qual cosa evita el desplaçament físic de documents entre les diferents oficines.

Els documents firmats electrònicament disposen d'un codi segur de verificació, de manera que es pot verificar l'autenticitat del document a través d'una pàgina web (https://oficinavirtual.gva.es/oficina_gva/recuperarcsv.jsp).