Publicador de continguts

Ves enrere Moragues: "Apostem per fomentar la ciberseguretat per a aprofitar l'enorme potencial de les TIC"

Moragues: "Apostem per fomentar la ciberseguretat per a aprofitar l'enorme potencial de les TIC"

El conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha manifestat hui que "des del Consell apostem per fomentar una cultura sòlida de la ciberseguretat per a aprofitar l'enorme potencial que les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) oferixen a la ciutadania, les empreses i les administracions de la Comunitat Valenciana".

Moragues ha fet estes declaracions durant la presentació del llibre "Seguridad para tod@s en la Sociedad de la Información" que, amb motiu de la celebració del Dia Mundial d'Internet el pròxim el 17 de maig, ha elaborat la Generalitat a través del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, CSIRT-cv amb la col·laboració de S2 Grupo, líder nacional en seguretat TIC, i el Col·legi Oficial d'Enginyers en Informàtica de la Comunitat Valenciana, que realitzarà la seua difusió.

El conseller considera necessari "prendre consciència de la societat digital en què estem i ser previnguts davant de les amenaces i contingències de seguretat que comporta l'ús de telèfons o dispositius mòbils, perquè les TIC s'han convertit en un element clau en la nostra vida quotidiana".

Per a Moragues "canviar la cultura de la seguretat és una obligació, no una opció, en una organització com l'Administració valenciana, amb 130.000 empleats públics, que a més ha de servir de motor per a incorporar a tots a la societat digital en un entorn segur".

El llibre publicat hui és una iniciativa més en eixe context de promoure la seguretat en l'ús de les noves tecnologies "amb l'objectiu que els ciutadans puguen arribar a identificar i sortejar les principals amenaces presents en Internet i que desenrotllen capacitats que els permeten disfrutar de forma segura de l'ampli ventall de possibilitats que oferixen les TIC, reduint així l'impacte dels riscos i traient el màxim partit que oferixen per al desenrotllament econòmic i social".

El monogràfic està estructurat en tretze capítols i, a través d'exemples de bones pràctiques i d'ús dels distints mitjans tecnològics "aborda les principals qüestions de seguretat de la informació amb què el ciutadà en general, sense coneixements informàtics específics, es pot trobar al fer ús de les TIC,", ha dit el conseller

L'obra se centra en els pilars bàsics de la seguretat, els falsos mites i la importància de la protecció i la prevenció, i aborda aspectes tan diversos com l'ús del correu electrònic, les compres per Internet, les xarxes socials i les sense fil (wi-fi, bluetooth) els dispositius mòbils, les xarxes P2P, els jocs on line i el programari maliciós (programa maligne) entre, altres.

El llibre està disponible de forma gratuïta per a la seua descàrrega en la pàgina web de CSIRT-cv (www.csirtcv.gva.es) i així mateix pot consultar-se, segons els distints temes i en format de microcurs en línia, a través de la plataforma de formació Saps de la Generalitat (saps.gva.es).

Agenda Digital de la Comunitat Valenciana

Juan Carlos Moragues ha inclòs la publicació de "Seguridad para tod@s en la Sociedad de la Información en l'àmbit de l'Estratègia TIC 2011-2015 de la Generalitat, que compta amb una línia d'actuació específica dedicada a la seguretat de la informació en l'àmbit de l'Administració, i amb l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV).

L'ADCV és "el full de ruta que seguirem en matèria TIC fins a l'any 2020, amb més de setanta mesures concretes que ens permetran desenrotllar la societat digital, entre les que destaca un grup específic destinat a augmentar el nivell de seguretat d'Internet i la confiança en l'ús de la xarxa .

"L'Agenda Digital valenciana vetlarà per la seguretat de la informació en l'Administració electrònica, millorant els sistemes de prevenció, detecció i resposta a incidents i amb accions concretes de ciberseguretat per a ciutadans i pimes, a més de fomentar la inclusió tecnològica segura de tots els ciutadans en la societat digital, amb especial atenció a menors i adolescents", ha assegurat el conseller.

Moragues ha recordat que "de cara a l'ADCV, s'han establit mesures per a impulsar la capacitació en matèria de seguretat informàtica en les empreses valencianes, entre altres, amb una línia d'actuació que preveu un pressupost de 9,10 milions d'euros".

CSIRT-cv

El conseller d'Hisenda i Administració Pública ha destacat també la labor que realitza el Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana, cofinançat pel Fons Europeu de Desenrotllament Regional (FEDER) i encarregat de la protecció i la resposta a incidents de seguretat informàtica en la Comunitat amb un equip multidisciplinari que desenrotlla mesures preventives i reactives.

CSIRT-cv desenrotlla una intensa activitat d'estudi, anàlisi i protecció i, des de la seua creació en 2007, treballa per crear una cultura sòlida de la ciberseguretat en la Comunitat, amb múltiples campanyes de difusió i conscienciació a través dels seus perfils en les xarxes socials Facebook i Twitter, on ja compta amb més de 3.000 seguidors.

El centre emet informes diaris a més de 50 organismes de la Generalitat i contribuïx a augmentar la confiança en la xarxa en la Comunitat. A més, ciutadans i empreses disposen d'una àmplia oferta formativa gratuïta a través del seu portal, de la qual ja s'han beneficiat prop de 22.000 persones.

D'altra banda, des del seu origen ha realitzat 220 auditories de la infraestructura TIC de la xarxa corporativa de la Generalitat, a més de 58 tests d'intrusió contra sistemes i plataformes per a localitzar vulnerabilitats.

Política de seguretat comuna

El conseller ha destacat que "la Generalitat és una Administració pionera en la definició d'una Política de Seguretat Comuna per a tota la seua organització, amb una legislació pròpia que establix els principis i obligacions generals que ha de complir tot el personal de la Generalitat, així com les responsabilitats, les funcions i l'organització necessària per a gestionar la seguretat·".

A més, ha insistit el conseller, "quant a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, la Generalitat ha posat a disposició de totes les conselleries una aplicació informàtica que permetrà gestionar de forma unificada la documentació que esta normativa exigix, la qual cosa a més permetrà simplificar les auditories a l'Administració".

Moragues ha afegit que "en esta legislatura, la Generalitat ha avançat gran part dels objectius estratègics que s'han plantejat en matèria de seguretat de la informació, amb mesures preventives, amb un pla de formació i conscienciació i un sistema de detecció i gestió d'incidents a través (CSIRT-cv) i avançat en l'adequació dels sistemes d'informació de la Generalitat a l'Esquema Nacional de Seguretat".