Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat reduïx cues i temps d'espera amb el nou registre unificat

La Generalitat reduïx cues i temps d'espera amb el nou registre unificat

La Generalitat ha iniciat el projecte d'unificació de registres presencials de l'Administració valenciana davall un únic sistema d'informació, UNIREG. El projecte permetrà centralitzar en una única instal·lació informàtica els registres de totes les conselleries, reduint el cost en manteniment i millorant l'eficiència de la Generalitat.
 
El projecte UNIREG consistix a unificar, davall un mateix sistema d'informació, tots els registres presencials d'entrada i eixida dels distints departaments de la Generalitat.
 
Estos registres anoten l'enviament i recepció de documentació entre ciutadans, empreses i Administració i, fins ara, funcionaven de forma independent segons les competències de cada departament. L'objectiu és, en un termini de sis mesos, centralitzar els registres en només un servidor d'aplicacions i una única base de dades.
 
Segons el director general de Tecnologies de la Informació, Vicente Aguiló, "açò comporta un canvi de filosofia, ja que la finalitat és que, per exemple, quan un ciutadà o empresa faça entrega d'un document, en qualsevol de les seus registrals, l'entrega es faça totalment efectiva, des d'eixe mateix instant, a efectes legals i jurídics".
 
Fins a la data, l'Administració anotava l'entrada de la documentació per a després enviar-la al registre del departament competent, amb el consegüent retard en els terminis. Amb UNIREG, tots els departaments podran accedir al mateix registre, incloent-hi tots els històrics, i actualitzar la informació al moment.
 
Segons Aguiló, "açò permetrà millorar el funcionament intern i l'eficiència de la Generalitat, ja que es pot repartir la càrrega de treball entre els empleats públics per a reduir les cues en determinats moments de major activitat, com els relacionats amb subvencions agràries, beques educatives, ocupació, etc".
 
El projecte perseguix, també, racionalitzar les instal·lacions informàtiques, passant de les actuals 16 a una única instal·lació, la qual cosa permetrà estalviar en costos de manteniment.
 
D'altra banda, Aguiló ha explicat que "açò ajudarà a fer que la ciutadania perceba a la Generalitat com una única entitat, sense disgregacions per conselleries o edificis, que funciona amb independència de les reorganitzacions competencials que es produïxen en el Consell amb el pas del temps". 
 
UNIREG compta, actualment, amb més de 4.000 usuaris, funcionaris de la Generalitat. A més, inclou el registre departamental per a les comunicacions internes, la qual cosa permetrà avançar en el procés cap a l'Administració sense paper, en compliment del Decret 220/2014 sobre Administració electrònica, que indica que este tipus de comunicacions ha de realitzar-se per mitjans electrònics.
 
Actualment, s'ha implantat una primera experiència pilot en la Direcció General de la Intervenció, on, unida a l'ús de la firma electrònica, ja està generant una gran reducció de l'ús de la valisa i, per tant, de temps i paper. El pròxim pas serà la formació d'usuaris per a traure el màxim profit al projecte.
 
Així mateix, quan UNIREG estiga plenament implantat, la Generalitat preveu integrar-lo en l'aplicació que gestiona el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques per a l'accés al registre electrònic comú i al sistema d'interconnexió de registres entre Administracions Públiques, l'Oficina de Registre Virtual (ORVE).