Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat redissenya el seu portal centrat en el ciutadà

La Generalitat redissenya el seu portal centrat en el ciutadà

La Generalitat ha llançat el seu portal web amb un nou disseny més accessible i visual, en què les xarxes socials tindran un major protagonisme, amb l'objectiu d'adaptar-se als nous canals de comunicació sense desatendre la seua finalitat essencial, que és oferir una informació de servici públic al ciutadà útil i rigorosa.

D'esta manera, la nova pàgina web incorpora i millora tots els canals d'informació d'ús quotidià entre els distints segments del públic que cada dia visita . És a dir, tant des d'un punt de vista professional com a ferramenta principal del departament de comunicació del Govern valencià, com des de l'òptica de servici, en què l'usuari pot accedir a múltiples continguts de qualsevol tipus relacionats amb l'agenda cultural, l'activitat social o les possibilitats d'oci que oferix la Comunitat Valenciana, informació de servici o el contacte directe amb els diferents departaments de la Generalitat.

A més, este canal naix amb la voluntat d'acostar als milions de visitants potencials de la Comunitat Valenciana els atractius del nostre territori, des del nostre ric patrimoni natural, arquitectònic i cultural, fins a les excel·lències de les nostres platges, una gastronomia saludable i rica en diversitat, matisos i sensacions, una oferta museística de primer nivell, concerts, congressos.

Esta iniciativa de la Secretaria Autonòmica de Comunicació incorpora com a novetat el llançament d'un periòdic digital, www.comunica.gva.es, que oferirà al ciutadà tota la informació de servici públic que genera l'Administració d'una manera pròxima i atractiva. En definitiva, un portal web àgil, útil i que respon a la voluntat de proximitat en la comunicació amb els valencians, el redisseny dels quals s'ha dut a terme amb recursos propis, tant humans com materials, dins de la política d'optimització i posada en valor d'estos.

Esta nova ferramenta se suma a altres servicis que ha posat en marxa el departament de comunicació, basats en la transparència i la proximitat a l'usuari, així com la posada en marxa de la pàgina web del president de la Generalitat, Alberto Fabra, el febrer passat, i la presència del Govern Valencià en les xarxes socials com Facebook, Twitter, Pinterest o Flickr, entre altres.

L'objectiu principal d'esta estratègia és acostar la informació de manera ràpida, eficaç, i directa als ciutadans, creant un canal de comunicació dinàmic entre el ciutadà i l'administració.