Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat posa en marxa la nova seu electrònica

La Generalitat posa en marxa la nova seu electrònica

(10/06/12).- La Generalitat posa en marxa la seu electrònica sede.gva.es, punt d'accés únic a tots els tràmits i servicis de la Generalitat de manera electrònica, disponible les 24 hores del dia per a ciutadans i empreses, amb les màximes garanties de seguretat.
Amb esta iniciativa, la Generalitat se situa entre les set comunitats autònomes més avançades en matèria d'administració electrònica que disposen d'un punt d'accés centralitzat, amb l'objectiu de ser una administració pública més pròxima, eficient i eficaç en la prestació de servicis públics.
L'ús dels mitjans electrònics per a oferir informació i servicis públics simplifica els procediments, facilita l'eliminació de paper i elimina esperes innecessàries. Tot això contribuïx de manera fonamental a la reducció de càrregues administratives per a ciutadans i empreses i, en este sentit, constituïx una eina eficaç per a augmentar la competitivitat i la productivitat de la nostra economia.

Accés únic i seguretat en els tràmits


La seu electrònica millora els servicis d'administració electrònica que oferia la Generalitat fonamentalment en dos aspectes: l'accés únic a tots els servicis electrònics, a més de les garanties d'acreditació que oferix la identitat electrònica.
La nova seu de la Generalitat constituïx un punt únic d'accés electrònic per a tota l'Administració de la Generalitat. A través de https://sede.gva.es, els ciutadans i les empreses de la Comunitat poden realitzar totes les actuacions, procediments i servicis que tinguen relació amb la Generalitat per mitjans electrònics, independentment de la conselleria o departament a què es dirigisquen.
D'altra banda, la seu electrònica de la Generalitat compta amb els mecanismes de seguretat necessaris per a acreditar la identitat de la Generalitat quan es relaciona per mitjans electrònics amb els ciutadans o amb altres administracions públiques. D'esta manera, qualsevol que accedisca a la seu electrònica té la seguretat que es dirigix a la Generalitat i no a un suplantador d'identitat, i que les seues transaccions es realitzen de manera segura.
De manera anàloga, la seu disposa de les eines necessàries per a l'autenticació dels ciutadans en els procediments i servicis que ho requerisquen.
La nova seu electrònica trasllada els beneficis de l'atenció presencial que es realitza en els edificis PROP al món virtual amb l'avantatge afegit d'estar disponible les 24 hores del dia sense necessitat de cap desplaçament. Es tracta d'un PROP en la xarxa on ciutadans i empreses poden dirigir-se a l'Administració pública amb les mateixes garanties que quan acudixen a una seu física.
La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública serà l'encarregada de la gestió tecnològica de la seu, mentres que cada conselleria o organisme de l'Administració de la Generalitat serà responsable de gestionar i oferir els continguts específics del seu àmbit competencial.

Innovació tecnològica de l'Administració


La seu electrònica s'emmarca en un procés continu d'innovació tecnològica de l'Administració valenciana, un dels objectius de l'acció del Consell. La Generalitat ha posat en marxa durant més de dos dècades diverses iniciatives per a incorporar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) a la gestió pública i a la seua relació amb els ciutadans, perseguint en tot moment l'excel·lència en la prestació de servicis públics.
En concret, la posada en marxa de la seu electrònica de la Generalitat s'emmarca en el pla de simplificació i reducció de càrregues administratives de la Generalitat (SIRCA), que inclou com una de les seues línies d'actuació prioritàries l'impuls de l'administració electrònica com un element clau per a complir els seus objectius.
Des del punt de vista normatiu, està prevista per la Llei 3/2010, d'Administració Electrònica, i es crea per orde del Decret 165/2010, del Consell, pel qual s'establixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives.
A la seu electrònica es podrà accedir des de demà dilluns a través del portal de la Generalitat www.gva.es, o directament en l'adreça https://sede.gva.es.