Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat posa en marxa la plataforma autonòmica per a l’intercanvi electrònic de dades amb altres administracions

La Generalitat posa en marxa la plataforma autonòmica per a l’intercanvi electrònic de dades amb altres administracions

(26/04/2012).- La Generalitat Valenciana ha posat en funcionament la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segures (PAI), una plataforma per a la interoperabilitat entre administracions que evitarà sol·licitar a la ciutadania la documentació que ja estiga en poder d'alguna d'estes.
La plataforma permet avançar en el desenrotllament de l'administració electrònica, desenrotllar nous servicis electrònics que oculten la complexitat administrativa i reduir dràsticament les càrregues administratives per a ciutadans i empreses.
La PAI és una ferramenta que permet l'intercanvi d'informació entre els mateixos departaments de la Generalitat i entre esta i la resta de l'Administració pública, ja siga local, regional o nacional. Així mateix, garantix que este intercanvi es duga a terme de manera segura, amb totes les garanties que preveu la legislació.
La plataforma permet la simplificació administrativa, ja que reduïx de manera significativa la documentació que han d'aportar ciutadans i empreses en la relació amb l'Administració per mitjà de mitjans electrònics. Així, la Generalitat pot demanar la informació directament de l'Administració pública que la té, i i garantir el dret que a això tenen els ciutadans, segons la Llei 11/2007, d'Accés Electrònic dels Ciutadans als Servicis Públics.
Per tal que hi haja un conjunt creixent de servicis d'intercanvi, la Generalitat ha subscrit un acord per a la prestació mútua de servicis d'administració electrònica, en connexió amb la plataforma d'intermediació de l'Administració General de l'Estat.
Entre estos destaquen el Servici de Verificació de Dades d'Identitat de la Direcció General de Policia, que evita que el ciutadà haja de presentar la fotocòpia del DNI per a iniciar un tràmit; el Servici de Verificació de Dades de Desocupació; el Servici de Verificació de Dades de Residència, i el Servici de Verificació de Dades de Títols Universitaris.