Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat aconseguix una rebaixa del 40 per cent en la subhasta electrònica per al subministrament de paper

La Generalitat aconseguix una rebaixa del 40 per cent en la subhasta electrònica per al subministrament de paper

La Generalitat ha aconseguit una rebaixa del 40 per cent en el preu que paga pel subministrament de paper, després de dur a terme a través de la Central de Compres de la Generalitat una subhasta electrònica per este servici.

El preu de licitació era de 999.953 euros i finalment s'ha adjudicat per 604.088 euros, que suposa un estalvi de 395.866 euros. Este estalvi supera en més d'un 10 per cent l'estalvi que es va aconseguir en la primera subhasta electrònica de paper feta al maig de 2013, que va ser del 28,8 per cent.

Durant el procés de subhasta s'ha generat una gran competència que ha suposat que les empreses participants hagen fet un total 114 ofertes i que la subhasta s'haja allargat durant quasi dos hores.

La subsecretària de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, Carmela Cots, ha qualificat l'experiència de "molt positiva", ja que ens permetrà generar estalvis importants en el subministrament d'un bé considerat bàsic per a l'òptim funcionament de l'administració.

A la subhasta electrònica, tal com arreplega l'acord marc de contractació centralitzada de subministrament de paper, han concorregut quatre de les cinc empreses adjudicatàries de l'acord marc (Office Depot, SL; Lyreco España, SA; Canon España, SA, i Marí Montañana, SL). Queda pendent aprovar la resolució d'adjudicació i la posterior formalització del contracte.

Els objectius de la compra centralitzada de paper no es basen només en l'estalvi, sinó que perseguixen també augmentar el consum de paper reciclat, que en estos moments suposa un 50 per cent del total, exigir el compliment de requisits mediambientals sostenibles en tota l'administració valenciana, fomentar un consum de paper més racional i fer un seguiment de l'evolució del consum de paper en l'administració.

Centralització

El procediment de subhasta electrònica es fa a través de la plataforma en línia (Ge-compres). En este sentit, la Comunitat Valenciana se situa com a autonomia pionera perquè disposa d'un sistema de contractació pública electrònica, avançant així cap a una administració més eficaç i eficient.

"El Consell aposta de forma decidida per la contractació centralitzada de subministraments i servicis a través de la Central de Compres, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública", ha explicat Carmela Cots.

L'objectiu de la contractació centralitzada és racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes, aconseguint millors preus de mercat, així com agilitzar les compres públiques i reduir els terminis de compra i entrega.

A més, suposa aconseguir economies d'escala, atés que l'adhesió obligatòria de les conselleries i el sector públic implica un volum assegurat de centres destinataris dels béns i servicis centralitzats als proveïdors seleccionats.

La Generalitat, des de juliol de 2012, ha dut a terme licitacions conjuntes de paper, combustible, servicis postals, burofax, valisa, missatgeria, mediació d'assegurances i subministrament d'energia elèctrica. Actualment s'estan tramitant els procediments de licitació dels servicis de vigilància i seguretat, i el d'arrendament de dispositius d'impressió.