Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat llança DESIG, un contracte únic per al desenrotllament i suport de totes les seues aplicacions informàtiques

La Generalitat llança DESIG, un contracte únic per al desenrotllament i suport de totes les seues aplicacions informàtiques

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha tret a licitació un contracte únic per al desenrotllament, suport i evolució de totes les aplicacions informàtiques de les conselleries i organismes de la Generalitat Valenciana. El contracte compta amb un pressupost inicial de 23 milions d'euros.

DESIG (Desenrotllament i Suport de les Aplicacions i Sistemes d'Informació de la Generalitat) és "el primer gran projecte de la conselleria que materialitza la centralització de les competències en informàtica en l'àmbit de les aplicacions", ha explicat el secretari autonòmic d'Administració Pública, Pedro García Ribot.

"Per primera vegada, amb DESIG es contractarà de forma centralitzada el desenrotllament i l'evolució de qualsevol aplicació i sistema d'informació que gestiona la Direcció General de Tecnologies de la Informació per a totes les conselleries a excepció de Sanitat", ha afegit.

El secretari autonòmic ha assegurat que, amb això, es perseguix "continuar impulsant la innovació tecnològica en l'Administració valenciana, al mateix temps que optimitzem l'ús dels recursos TIC i reduïm el gasto, entre altres beneficis de les economies d'escala".

García Ribot ha destacat que "esta és una de les principals iniciatives de l'Estratègia TIC 2011-2015 de la Generalitat i una de les més esperades pel sector TIC valencià, ja que suposarà una inversió de 23 milions d'euros en dos anys. A més, el contracte es pot prorrogar fins a altres dos anys més, amb un valor màxim estimat de 46 milions".

Gestió centralitzada de les TIC

La Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI) centralitza des de 2011 la gestió de les TIC en la Generalitat, després de 30 anys de competències distribuïdes entre les conselleries, i és l'encarregada del desenrotllament i implementació de l'Estratègia TIC 2011-2015.

El model centralitzat perseguix eliminar gastos redundants, aprofitar les sinergies entre els distints departaments de la Generalitat i obtindre els estalvis propis de les economies d'escala.

Al llarg de 2013, s'han anat consolidant part dels contractes TIC de la Generalitat, que s'han reduït en un 41% i continuaran fent-ho amb DESIG i la centralització dels contractes d'administració i infraestructures de Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

La data límit per a presentar ofertes a la licitació de DESIG és el pròxim 7 de gener de 2013 i l'inici del contracte està previst per a març de 2014. En concret, es contractaran quatre lots dedicats a: Administració electrònica, gestió de portals i plataformes tecnològiques; gestió administrativa comuna, econòmica, de subvencions, recursos humans, econòmics i contractació; sistemes d'ordenació d'activitats, de l'àmbit social, seguretat i institucional i del mercat laboral; i sistemes de gestió d'educació, cultura i esports.

Addicionalment, per mitjà de DESIG, la DGTI pretén potenciar l'ús de programari lliure i fonts obertes en el desenrotllament dels sistemes d'informació i orientar-los cap a la utilització de components reutilitzables entre administracions públiques, la qual cosa millorarà l'eficiència en l'ús dels recursos públics, la qualitat i la seguretat dels projectes TIC.