Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat implanta un model de govern centralitzat per a les TIC

La Generalitat implanta un model de govern centralitzat per a les TIC

La Generalitat Valenciana ha presentat hui a Madrid la seua experiència en la implantació d'un model de govern centralitzat per a tots els servicis de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en l'Administració, en el marc d'una trobada organitzada per la revista Computerworld Espanya.

Amb el títol "Service Integration: solucions avançades en el govern de servicis IT", la trobada professional ha servit per a intercanviar experiències entre administracions i empreses sobre la gestió del govern TIC i per a debatre sobre els desafiaments que suposa la integració de distintes solucions i servicis tecnològics en una mateixa organització.

En el marc de la centralització de competències en matèria TIC, la Generalitat està abordant la posada en marxa d'un sistema centralitzat de provisió de productes i servicis TIC. Açò inclou els anomenats servicis tècnics, és a dir, suport a infraestructures, comunicacions i atenció al lloc de treball, i els servicis de negoci, és a dir, el desenrotllament i manteniment de les aplicacions que s'utilitzen per a la gestió diària de l'Administració.

Per a abordar este canvi organitzatiu, l'Estratègia TIC per a esta legislatura inclou com una de les seues línies d'actuació prioritària, la implantació d'un model de govern únic que permeta garantir la qualitat del servici que s'oferix a totes les conselleries.  L'objectiu és estendre l'ús d'estàndards de gestió, aplicant processos transversals per al seguiment i el control dels paràmetres de qualitat.

Per a això s'està implantant un model de govern TIC basat en els estàndards internacionals més estesos, en concret, la norma ISO 20.000 per a gestió de servicis, CMMI per a la gestió de projectes, ISO 25000 per al control de qualitat del programari, i ISO 27001 per a la gestió de la seguretat de la informació.

L'aplicació d'este model permetrà controlar el compliment dels temps de provisió i el nivell de qualitat dels servicis TIC que es presten a les conselleries. Així mateix, permetrà portar un major control dels proveïdors externs de TIC, optimitzar els contractes existents i, si és el cas, aplicar penalitzacions econòmiques per incompliment del nivell de qualitat acordat.

En definitiva, l'aplicació d'un model de govern únic per a tots els servicis TIC es traduirà en millors ferramentes informàtiques per als empleats públics i els òrgans gestors de la Generalitat, la qual cosa redundarà en una Administració més eficaç i eficient en la prestació de servicis públics.