Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat completa la implantació de gvCronos, l’aplicació corporativa de control horari i gestió de permisos i llicències

La Generalitat completa la implantació de gvCronos, l’aplicació corporativa de control horari i gestió de permisos i llicències

La Generalitat Valenciana ha finalitzat la implantació de l'aplicació corporativa gvCronos de control horari i gestió de permisos i llicències. La iniciativa va sorgir després de l'aprovació, al juny de 2012, del Pla de Control de l'Absentisme del Personal al Servici de la Generalitat.

El pla preveia la creació d'un sistema corporatiu per a garantir el registre i gravació de la informació necessària per a l'adequat control dels permisos i llicències dels empleats i empleades.

La solució ja està en ús per al control horari del personal de l'Administració valenciana que presta els seus servicis en Presidència, les huit conselleries, dos òrgans col·legiats, com són l'Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenrotllament i Innovació i el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, i quatre organismes autònoms: l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), el Servici Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ).

En total, són quasi 10.200 usuaris, treballadors i treballadores que presten els seus servicis en unes 1.400 unitats administratives distribuïdes en 105 municipis de la Comunitat Valenciana.

Des del punt de vista funcional, l'aplicació dóna la possibilitat d'establir criteris comuns per a tot el personal respecte al control horari i els circuits de sol·licitud i aprovació o denegació de permisos i llicències. Tot això sense perdre la gestió distribuïda, de manera que cada centre gestor (Servici de Recursos Humans d'una conselleria o organisme) continuarà realitzant les tasques de gestió i control del seu personal.

Tècnicament, la implantació corporativa de gvCronos ha permés l'eliminació d'altres aplicacions de control horari (Tic-Tac, Sicília, CHR, etc.) en la Generalitat. Així,  l'Administració valenciana disposa d'una única aplicació, amb tots els beneficis i estalvi que pot oferir als efectes de manteniment.

A més, gvCronos oferix la possibilitat de realitzar tot el circuit de sol·licitud i validació de permisos a través de la pròpia aplicació. L'usuari que sol·licita el permís pot annexar documents justificants en format electrònic i el seu superior i gestors de personal poden consultar-los i autoritzar o denegar el permís, seguint els fluxos de validació definits per la Direcció General de Recursos Humans.

L'aposta per esta solució suposa un pas més en el camí cap a l'Administració sense paper. Pròximament, la segona fase n'ampliarà la implantació a altres col·lectius amb característiques específiques, com ara el personal no docent que presta servicis en centres docents o el personal dels centres assistencials de Benestar Social.