Publicador de continguts

Ves enrere La Generalitat estalvia 400.000 euros per mitjà de la notificació electrònica d'actes administratius

La Generalitat estalvia 400.000 euros per mitjà de la notificació electrònica d'actes administratius

La Generalitat ha estalviat 400.000 euros al llarg de 2013 per mitjà de les notificacions i comunicacions electròniques d'actes administratius, posades en marxa dins de les iniciatives per a ampliar i generalitzar l'Administració electrònica valenciana.

L'aplicació per a realitzar les notificacions i comunicacions electròniques ha sigut desenrotllada per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, amb l'objectiu de progressar en la implantació de l'expedient electrònic.

Esta solució suposa un gran estalvi davant de la comunicació convencional i permet assegurar la validesa jurídica de les notificacions que es realitzen en la relació de l'Administració amb la ciutadania de tota la Comunitat Valenciana.

L'aplicació està implantada ja per a tota la Generalitat i s'usa de manera especial en les notificacions que requerixen justificant de recepció. De les més 3.108 comunicacions realitzades des de gener fins a setembre d'enguany per l'Administració valenciana, el 62% corresponen la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.

Davant de la comunicació convencional, la notificació electrònica suposa un gran estalvi econòmic i en els temps d'entrega, i permet en qualsevol cas assegurar la validesa jurídica de les notificacions amb plenes garanties.

Expedient electrònic

El dret a la comunicació i accés a l'Administració per mitjans electrònics està arreplegat i regulat en la Llei 3/2010 d'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana.

Esta llei establix que qualsevol ciutadà, empresa o organisme té dret a comunicar-se electrònicament amb les administracions valencianes, la qual cosa inclou rebre notificacions i tot tipus de comunicacions per mitjans electrònics si així s'autoritza a l'iniciar el tràmit administratiu.

Les comunicacions electròniques només es realitzen en aquells casos en què s'autoritza expressament a l'obrir un expedient, excepte en el cas de l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE), les notificacions del qual són en la seua totalitat electròniques.

La notificació electrònica pot utilitzar-se per a qualsevol acte administratiu i es realitza a través del Registre electrònic. L'usuari pot accedir a la descàrrega dels documents per mitjà de la identificació electrònica, és a dir amb el seua DNIe o un certificat electrònic reconegut per l'autoritat certificadora de la Generalitat.