Publicador de continguts

Ves enrere La DGTI presenta a la comissió CITEC els avanços de 2013 en la política TIC de la Generalitat

La DGTI presenta a la comissió CITEC els avanços de 2013 en la política TIC de la Generalitat

La Comissió Interdepartamental per a la Modernització Tecnològica, la Qualitat i la Societat del Coneixement (CITEC) de la Generalitat Valenciana, s'ha reunit hui per a conéixer els avanços realitzats en l'últim any en política TIC, liderats per la Direcció General de Tecnologies de la Informació (DGTI).

La comissió CITEC coordina i impulsa el desenrotllament i l'execució de la política de la Generalitat en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), societat del coneixement i qualitat dels servicis públics a la Comunitat Valenciana.  

El secretari autonòmic d'Administració Pública, Pedro García Ribot, ha presentat els avanços en l'elaboració del Pla Estratègic d'Innovació i Millora de l'Administració de la Generalitat que comprendrà el període 2014-2016. Esta estratègia marc pretén fer de la Generalitat una administració sostenible i austera, transparent, pròxima i de qualitat.

Per a aconseguir transformar i millorar l'Administració, s'han definit dos grans eixos estratègics: "Facilita," dirigit als processos de l'organització, i l'eix "Racionalització i eficiència dels recursos humans", centrat en les persones i l'àmbit dels recursos humans, que s'estructuren en 5 grans plans d'actuació.

Entre estos, destaquen SIRCA-2 (Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives) i l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana (ADCV), que lidera la Direcció General de Tecnologies de la Informació, per tal d'impulsar l'ús de les TIC com a motor del creixement econòmic sostenible i de l'ocupació de qualitat en el període 2014-2020.

L'Agenda Digital Valenciana va ser presentada a consulta pública per a involucrar en la seua elaboració tots els agents públics i privats de la Comunitat, i es presentarà en les pròximes setmanes a la societat valenciana, després de la seua aprovació per part del Consell.

La DGTI ha presentat, a més, els avanços realitzats en política TIC, en el marc de les seues competències, al llarg de 2013. Entre estes, destaquen les millores aconseguides en matèria d'Administració electrònica, com el sistema GE-FACTURA de facturació electrònica per a proveïdors de la Generalitat i la plataforma GE-COMPRAS de licitació electrònica.

Així mateix, s'ha fet balanç dels trasllats de la infraestructura informàtica de les conselleries i altres entitats dependents a la Ciutat Administrativa 9 d'Octubre (CA9O), on ja es troben operatius i centralitzats els centres de Processament de Dades (CPD) de 6 conselleries i 4 entitats de l'IVACE (Institut Valencià de Competitivitat Empresarial) i més de 2.200 usuaris.

D'altra banda, també s'han implantat les aplicacions corporatives GV-Cronos i Hércules, que donen suport al fitxatge, introducció d'incidències i petició de permisos i llicències i al Pla de Redistribució de Càrregues Administratives (RCT), respectivament.

La DGTI ha donat compte dels avanços realitzats en matèria normativa i de les mesures de contenció del gasto corrent en TIC, introduïdes per a reduir els costos de telefonia mòbil, els servicis d'impressió i còpia, així com en el lloc de treball, a través de l'ús de programari lliure, entre altres.

Finalment, s'han presentat les actuacions realitzades en matèria de seguretat de la informació, en especial la Política de Seguretat Comuna de la Generalitat, materialitzada a través de dos decrets, així com el treball realitzat des del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-cv) en matèria de ciberseguretat.