Publicador de continguts

Ves enrere La contractació centralitzada dels serveis i subministraments de telecomunicacions permetrà un estalvi aproximat del 10%

La contractació centralitzada dels serveis i subministraments de telecomunicacions permetrà un estalvi aproximat del 10%

La contractació centralitzada dels serveis i subministraments de telecomunicacions i atenció telefònica i en línia a l'usuari per a l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional suposarà un estalvi aproximat del 10%, segons les estimacions realitzades des de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

El Consell ha aprovat l'acord marc que guiarà la contractació centralitzada d'aquests serveis i subministraments, el cost estimat de la qual ascendeix a 161.553.26,51 euros més IVA.

La licitació d'aquest contracte respon a la necessitat de racionalitzar el model de contractació, execució i gestió de subministraments i serveis TIC per a totes les entitats vinculades a la Central de Compres de la Generalitat, a fi d'avançar en modernització i reduir costos, al mateix temps que es millora en eficàcia, transparència i eficiència en la prestació de serveis. Aquesta licitació és per a un període de quatre anys.

Aquesta contractació afectarà l'Administració de la Generalitat, els centres educatius, sanitaris, de justícia i d'emergències i tot el sector públic empresarial.

Cal destacar, per exemple, que s'engloba en aquesta contractació el servei d'atenció a l'usuari a través del 012 que rep més de 1.150.000 crides a l'any.

A més, d'acord amb aquesta licitació, es presta servei a una xarxa de 3.700 seus i dependències i a 80.000 extensions telefòniques, entre fixes i mòbils i de control (per exemple control d'alarmes). Es dóna també accés a Internet perquè els ciutadans puguen connectar-se amb l'administració electrònica i a 1.656 centres educatius a través de les seues aules d'informàtica (amb accés restringit d'Internet a menors).

L'acord marc estableix una divisió dels serveis en quatre lots, a fi de permetre la lliure concurrència i la competència de forma efectiva i en condicions d'igualtat entre els operadors o empreses que es presente a aquest concurs.

Com a novetat, en aquesta contractació s'ha estipulat que el pagament es realitzarà en funció de l'ús generat, la qual cosa suposarà un major control de la despesa, major eficiència i majors estalvis.

A més, la competència entre licitadors s'ha afavorit no sols per la divisió en lots d'aquest contracte, sinó en permetre que es presenten tots els operadors o empreses que actuen en el mercat sense cap tipus de limitació i en condicions d'igualtat, sempre que siguen capaços de prestar els serveis oferits en les condicions que es requereixen i que vénen especificades en aquest acord marc.