Publicador de continguts

Ves enrere L’aposta de la Generalitat pel programari lliure aconseguix un estalvi de 3,8 milions en 2012

L’aposta de la Generalitat pel programari lliure aconseguix un estalvi de 3,8 milions en 2012

(07/01/2013).- L'aposta de la Generalitat pel programari lliure aconseguix un estalvi de 3,8 milions d'euros en 2012, en el marc de la gestió centralitzada de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) que realitza la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

L'estalvi total aconseguit enguany procedix de la distribució LliureX, que comprén el sistema operatiu i les aplicacions per a l'àmbit educatiu valencià; la migració a programari lliure de l'ofimàtica en el lloc de treball de l'empleat públic, i del desplegament d'aplicacions de fonts obertes.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, a través de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, està promovent la utilització de sistemes operatius, aplicacions i eines de fonts obertes.

Programari lliure i ocupació pública valenciana

A fi de generalitzar l'ús del programari lliure entre els seus empleats públics, l'Administració valenciana compta des d'enguany amb una instrucció de compliment obligatori per la qual "els productes programari instal·lats en l'ordinador del lloc de treball hauran d'estar basats amb caràcter general en el programari lliure, garantint en qualsevol cas que es mantenen les prestacions necessàries per a l'exercici de les funcions de l'empleat públic", establint a més la implantació gradual d'eixe programari en tots els llocs de treball.

Amb les mesures d'ajust de la contractació i de migració de programari lliure ja posades en marxa, la Generalitat espera aconseguir estalvis pròxims al 50% en els costos de la contractació de programari de propietat del lloc de treball.

El programari lliure o aplicacions de fonts obertes és aquell sobre el qual l'usuari té amplis drets d'ús, difusió i modificació, atés que no estan limitats per l'ús de llicències.

No obstant això, el programari de propietat porta associada l'adquisició d'una llicència o contracte d'ús, que delimita els drets d'utilització i explotació del programari en cada equip informàtic i, de fet, quan s'adquirix un programari de propietat no s'està adquirint el programa, sinó la llicència d'ús.

D'esta manera, amb les aplicacions de caràcter lliure s'evita el gasto en llicències, es fomenta el desplegament d'aplicacions pròpies i la presència del valencià en el món digital, es millora la qualitat, la interoperabilitat i la seguretat dels sistemes d'informació de la Generalitat.

LliureX, el pioner

En 2003, El Govern valencià aposta per l'ús del programari lliure en el sistema educatiu, i en 2005 es lliura la primera versió de LliureX, una distribució GNU/Linux disponible tant en valencià com en castellà. Amb esta iniciativa es va aconseguir que per primera vegada haguera en el mercat aplicacions en valencià (ofimàtica, navegadors, correu, retoc fotogràfic, edició de vídeo etc.).

Amb un conjunt de recursos educatius disponibles en valencià i castellà, l'objectiu principal de LliureX és facilitar l'accés de les TIC a tota la comunitat educativa valenciana facilitant que alumnes i professors puguen accedir al sistema des de les aules i des de les seues llars, al mateix temps que s'aconseguix un estalvi significatiu en costos de llicències. En concret, esta iniciativa ha generat uns estalvis que superen els 33 milions d'euros des del 2005 fins a la data.

En l'actualitat, LliureX està implantat en tots els centres educatius públics de la comunitat, amb un parc informàtic que supera els 110.000 ordinadors.

LliureX inclou un sistema operatiu, una selecció de 350 programes i un ampli repertori de recursos didàctics per a professors i alumnes, sempre en ambdós llengües oficials de la comunitat.

Fonts obertes

Fent un pas més en la seua aposta pel desplegament d'aplicacions lliures, la Generalitat ha posat també en marxa l'eina denominada gv-HIDRA (Eina Integral de Desenrotllament Ràpid d'Aplicacions), que permet agilitzar el treball dels programadors d'aplicacions de gestió augmentant la seua productivitat.

Durant 2012, s'han generat dèsset noves aplicacions amb gv-HIDRA, la qual cosa ha permés un estalvi aproximat de 150.000 euros al llarg de l'any.

 

Principals avantatges del programari lliure

  • Promoció del valencià en les TIC

  • Independència tecnològica de les administracions públiques.

  • Desenrotllament del sector TIC local. La pimes poden oferir servicis a l'Administració i a altres empreses, gràcies a l'accés del codi font.

  • Afavorix la reutilització d'aplicacions amb els importants estalvis que açò comporta.