Publicador de continguts

Ves enrere Hisenda publica en el seu web els programes operatius de FEDER i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020

Hisenda publica en el seu web els programes operatius de FEDER i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020

Els programes operatius del Fons Europeu de Desenrotllament Regional i el Fons Social Europeu per al període 2014-2020 han sigut publicats en la web de Fons Estructurals de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i ja poden ser consultats per ciutadans i entitats, tant públiques com privades, que estiguen interessats a fer aportacions.

En estos programes operatius, de caràcter regional, als quals s'unix el Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil d'àmbit estatal, es definix l'ús que la Generalitat es compromet a fer dels fons estructurals que li han sigut assignats per la Comissió Europea per al pròxim període 2014-2020.

Així, s'inclouen les línies estratègiques d'actuació que s'han seleccionat dins de l'estratègia global que la Generalitat té previst abordar per al cofinançament de projectes, amb els recursos procedents del FEDER i del FSE.

Entre estes línies d'actuació es preveuen múltiples matèries de desenrotllament socioeconòmic encaminades a aconseguir un creixement durador, sostenible i equilibrat socialment i territorialment (investigació, desenrotllament tecnològic i innovació, competitivitat empresarial, educació, formació i ocupació, la inclusió social i lluita contra la pobresa i la discriminació), tot això mantenint el treball fixat en l'Estratègia de desenrotllament Europea 2020.

Com ha destacat el director general de Projectes i Fons Europeus, Juan Viesca, "els programes operatius del Fons Europeu de Desenrotllament Regional i del Fons Social Europeu que ara es fan públics són el resultat d'un llarg procés de reflexió, anàlisi i participació, iniciat l'any 2012, en el qual es van abordar les anàlisis de base de la situació econòmica i social de la Comunitat Valenciana".

"Basant-se en estes anàlisis -ha afegit el director general- hem pogut conéixer quins són els reptes particulars que han d'afrontar-se en este regió, tant per les administracions públiques com a través de la coordinació amb la iniciativa privada".

Com ha explicat Juan Viesca, a l'octubre de 2013 es va obrir un procés de participació per a involucrar a totes les parts interessades, "procés al qual ara donem continuïtat amb la publicació dels programes operatius a través de la web".

La consulta pública dels programes operatius del Fons Europeu de Desenrotllament Regional i del Fons Social Europeu estarà a disposició de tots els ciutadans fins al pròxim dia 28 de juliol, en la web.

En els pròxims set anys, la Comunitat Valenciana rebrà 2.259,85 milions d'euros de fons estructurals, un 4,3% més que en el període 2007-2013, ja que als 2.156,85 milions d'euros que ja es van negociar s'afigen 103 milions per a posar en marxa la denominada Iniciativa Ocupació Juvenil de la Unió Europea. D'eixos fons, la Generalitat gestionara 974,2 milions d'euros, un 22,7% més que en el període anterior.