Publicador de continguts

Ves enrere Fabra destaca que la Generalitat és el referent d’una nova administració "més moderna, transparent i accessible per als ciutadans"

Fabra destaca que la Generalitat és el referent d’una nova administració "més moderna, transparent i accessible per als ciutadans"

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha destacat que "la Generalitat és el referent d'una nova administració més moderna, accessible i transparent per a tots els ciutadans de la Comunitat Valenciana".

El cap del Consell ha fet estes declaracions durant la presentació de la implantació de l'administració electrònica a Torrent, on ha defés, a més, que la Generalitat treballa per a implantar una Administració 2.0 "més àgil i pròxima al ciutadà, inspirada en una nova cultura administrativa orientada plenament a atendre les necessitats actuals del nostre client, la ciutadania".

En este sentit, ha indicat que la Generalitat, amb el Pla d'Impuls de l'Administració Electrònica que desenrotlla, busca convertir-se en una administració sense paper per mitjà de la tramitació electrònica completa dels procediments administratius, des de la sol•licitud inicial dels ciutadans i les empreses fins a la notificació final, passant per tota la tramitació interna.

A més, pretén impulsar la cooperació interadministrativa plena, aprofitant en benefici del ciutadà tots els beneficis que puguen sorgir del treball compartit, per exemple a través de l'intercanvi electrònic de dades i documents, que permetrà no sol•licitar informació que ja estiga en poder d'alguna administració.

Així mateix, el Govern Valencià també busca avançar en la prestació de servicis públics digitals que permeten, no sols millorar l'eficàcia i l'eficiència de la gestió administrativa, sinó també impulsar, des de la mateixa Administració pública, la millora del funcionament de les empreses i la seua competitivitat.

Plataforma per a l'administració electrònica

Alberto Fabra ha incidit que "la plataforma per a l'administració electrònica és un èxit del treball en equip i de la coordinació entre administracions valencianes" i ha explicat que el projecte s'ha basat en la cooperació, en l'optimització dels recursos dedicats i en l'explotació de les sinergies sorgides d'este.

La Generalitat ha liderat el desenrotllament de l'administració electrònica entre l'Administració local, per mitjà del projecte El teu Municipi en Xarxa, en col•laboració amb les tres diputacions provincials i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. S'ha posat a disposició de les entitats locals una plataforma tecnològica comuna, a més de suport i ajudes per al desenrotllament de l'e-Administració en totes estes.

Actualment, 231 ajuntaments oferixen els seus servicis d'administració electrònica a través d'esta plataforma i beneficien d'esta manera més d'un milió de ciutadans de la Comunitat Valenciana. El resultat ha sigut beneficiós tant per a ajuntaments com per a ciutadans, ja que qualsevol consistori de la Comunitat Valenciana pot, a través d'esta infraestructura tecnològica, oferir els seus servicis municipals a través d'Internet de manera immediata.

La Generalitat, exemple d'impuls de l'Administració electrònica

Durant esta presentació, el president Fabra ha defés que el Consell ha donat passos molt importants en l'impuls de l'administració electrònica, ja que té més de 737 servicis electrònics disponibles, el 61 per cent del total de la Generalitat. Igualment, ha afegit que en els tres últims anys s'han fet més de nou milions de tràmits en línia. A més, l'executiu autonòmic oferix nous servicis electrònics en l'àmbit educatiu i la formació a distància, en la gestió de centres d'ensenyança i en la publicació de recursos digitals lliures.

De la mateixa manera, ha explicat que "des de la Generalitat es treballa en l'elaboració de l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, el full de ruta per a potenciar el paper de les TIC com a motor del creixement sostenible i l'ocupació de qualitat en el nostre territori". Esta agenda digital està estructurada en tres eixos: el d'economia digital, el de ciutadania digital i el d'administració digital. Per al desenrotllament d'estes línies d'actuació es preveu una inversió de 600 milions d'euros per al període 2014-2020, cofinançats al 50 per cent amb fons FEDER.