Publicador de continguts

Ves enrere Fabra: "Avancem cap a una societat més participativa, amb una economia més competitiva i una administració més eficient"

Fabra: "Avancem cap a una societat més participativa, amb una economia més competitiva i una administració més eficient"

El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha assegurat que el Consell està potenciant i promovent l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació per a "continuar avançant cap a una societat més participativa i cap a un model econòmic més sostenible i competitiu".

Este és el principal objectiu de l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, que hui ha presentat el cap del Consell i que compta amb inversió cofinançada amb fons europeus de 636 milions d'euros durant els pròxims 7 anys.

Una inversió dirigida a promoure les TIC en tres àmbits: en primer lloc, cap a les persones per a aconseguir la incorporació plena dels ciutadans a la societat digital, acostant-los els servicis públics de sanitat, educació i justícia, desenrotllar "noves vies de participació ciutadana i millorar la transparència i el govern obert".

En segon lloc, cap a les empreses per a "fomentar la innovació tecnològica com a palanca de competitivitat, universalitzant-ne l'accés i eliminant barreres". I, en tercer lloc, cap a l'Administració per a "eliminar els papers i simplificar els processos, augmentant així l'excel·lència dels servicis públics, fent-ne més eficient la prestació i millorant la satisfacció del ciutadà"

"L'Agenda Digital és la peça fonamental per a impulsar el desenrotllament digital de la Comunitat, liderat per una Administració més àgil, eficient i innovadora", ha afegit el president.

A més, l'aposta per les TIC contribuïx decididament a aconseguir un creixement sostenible i generador d'ocupació qualificada. "Són un catalitzador per a fer els nostres sectors tradicionals i emergents més productius"- ha destacat Alberto Fabra- "un factor clau en la consolidació de la recuperació a curt termini i d'estabilitat econòmica en el llarg termini", com demostren les dades que maneja el sector.

En este sentit, s'estima que el sector de les TIC va aconseguir en 2012 un volum de negoci de més de 10.000 milions en la Comunitat, representant un 20% de l'augment de la productivitat de l'economia; contribuïx amb un 9.5% al PIB regional, engloba 2.170 empreses i genera 26.120 ocupacions directes a la Comunitat Valenciana.

Una revolució digital que afavorix el canvi de tendència econòmica

Durant la seua intervenció, el president Fabra ha destacat que la posada en marxa i desenrotllament de l'Agenda Digital és un pas més en la direcció correcta per a la "revolució tecnològica" que, des de la Generalitat, s'està impulsant i que contribuïx no sols a crear un entorn econòmic favorable, sinó també a transformar la pròpia estructura de l'Administració.

Una estratègia que, segons ha destacat el cap del Consell, ja està donant resultats, com demostra que la Comunitat siga la segona regió on més ha disminuït la desocupació i crescut l'ocupació en l'últim mes.

"Hem creat més de 51.000 nous llocs de treball en l'últim any, 140 al dia, i tenim 2.232 persones menys en desocupació que al maig de 2011" -ha afegit Alberto Fabra, el qual també ha destacat que s'ha passat d'una caiguda de l'1.6% en el PIB en 2012 a un creixement de l'1.3% enguany i una previsió del 2.1% en 2015.

En este sentit, la implantació de les tecnologies de la informació en la nostra societat és una part integral de la Nova Economia Valenciana que, des del Consell, s'està impulsant i que té l'emprenedor com a protagonista, la innovació i el creixement com les seues eines, i la internacionalització com a objectiu final.

"Esta és l'altura de mires necessària que la societat ens exigix, per a fer un salt qualitatiu cap a una estratègia de futur basada en un creixement sostenible i intel·ligent, basat en la millora contínua del valor afegit dels nostres béns i servicis", ha conclòs el president.

Tall de veu