Publicador de continguts

Ves enrere El Consell aprova l’acord marc per a la contractació centralitzada del lloguer de dispositius d’impressió, còpia i escaneig

El Consell aprova l’acord marc per a la contractació centralitzada del lloguer de dispositius d’impressió, còpia i escaneig

El Consell ha aprovat l'acord marc per a la contractació centralitzada de l'arrendament (sense opció a compra) de dispositius d'impressió, còpia i escaneig per a l'Administració de la Generalitat, les seues entitats autònomes i ens del sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

L'acord marc establix un pressupost estimat anual, calculat en funció del nombre d'usuaris i els dispositius i consum estimats, de 5.430.996 euros anuals, per la qual cosa, durant els quatre anys de vigència es preveu un valor pròxim als 22 milions.

Amb esta nova contractació centralitzada, la Generalitat espera estalviar un 20% respecte al cost actual de la gestió de la impressió, aproximadament 1,1 milions euros anuals i que, durant tota la vigència del contracte, poden arribar als 4, 4 milions d'euros.

Este acord marc ha requerit una labor prèvia, per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, d'estudi i anàlisi del parc d'equips instal•lats actualment en la Generalitat.

L'acord marc inclou també la gestió de l'arrendament dels dispositius i respon a la necessitat de racionalitzar i unificar el model de gestió de la impressió per a totes les entitats vinculades a la Central de Compres, a fi de racionalitzar i optimitzar la infraestructura d'estos servicis; homogeneïtzar el parc d'equips; garantir la seguretat i control de la impressió, còpia i escaneig, i disposar d'un model de gestió que unisca qualitat i millora contínua.

Així, este acord marc establix les bases per a implantar un model de gestió integral ajustat a les necessitats actuals de la Generalitat i aconseguir el preu més competitiu del mercat (preu per còpia), i la racionalització, control i homogeneïtzació dels sistemes d'impressió.

En concret, comprén les prestacions següents:

- L'arrendament del dispositiu, amb inclusió del transport, instal•lació i configuració de tots els seus elements, així com el subministrament, gestió i reposició de consumibles i fungibles. Este arrendament és la prestació principal.
- El servici de monitorització, suport, explotació i manteniment dels dispositius: gestió d'incidències, manteniment preventiu i correctiu.
- El servici d'implantació, explotació i suport de la Plataforma de Gestió.

L'acord marc preveu un termini de vigència de quatre anys, s'adjudicarà atenent els  preus unitaris i es desglossa en tres lots diferents, segons l'organització orgànica, funcional i geogràfica de les entitats i tenint en compte el volum d'usuaris per lot.

Un lot inclou la Direcció General de Justícia (també les seus judicials de la Comunitat Valenciana); un segon, les conselleries (a excepció de la Conselleria de Sanitat i dels centres educatius dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport) i el tercer els organismes autònoms i sector públic empresarial i fundacional de la Generalitat.

Central de Compres

La Central de Compres ha realitzat fins al moment licitacions conjuntes de paper, combustible d'automoció, servicis postals, burofax, valisa, missatgeria, mediació d'assegurances i vigilància i seguretat.

L'objectiu de la contractació centralitzada és racionalitzar i ordenar l'adjudicació de contractes per aconseguir els millors preus de mercat, així com agilitzar les compres públiques i reduir els terminis de compra i entrega.

A més, es perseguix aconseguir economies d'escala, atés que l'adhesió obligatòria de les conselleries i el sector públic implica un volum assegurat de centres destinataris dels béns i servicis centralitzats als proveïdors seleccionats.