Publicador de continguts

Ves enrere El Consell aprova centralitzar els pagaments per a l’adquisició de servicis TIC d’ús comú

El Consell aprova centralitzar els pagaments per a l’adquisició de servicis TIC d’ús comú

(08/03/2013).- El Consell ha aprovat un acord pel qual se centralitzen els pagaments relatius al contracte per a l'adquisició de béns i servicis de telecomunicacions i altres servicis en matèria de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) d'ús comú.
Per mitjà d'este contracte s'adquirixen de forma centralitzada els servicis de telefonia i connexió de dades, les comunicacions mòbils i el servici d'accés a Internet per a totes les conselleries. A més, permet que tots els departaments puguen disfrutar, entre altres, de suport especialitzat en seguretat informàtica.
La Direcció General de Tecnologies de la Informació, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, serà l'òrgan que centralitze els pagaments d'este contracte, a més de dur a terme la gestió tècnica.
Amb el contracte centralitzat de servicis TIC comú ja s'estan aconseguint els estalvis propis d'economies a escala i els beneficis derivats de l'estandardització dels servicis TIC en tots els departaments.
Ara, amb la centralització dels pagaments, es reduirà de manera molt significativa la càrrega administrativa de la gestió d'este contracte, ja que s'eliminarà tot el procés actual de presentació i certificació de factures de les conselleries, la qual cosa augmentarà l'agilitat en la tramitació dels pagaments.
En este sentit, es reduiran a la desena part les factures gestionades per les conselleries, ja que passaran de 480 a 48. També es facilitarà una millor adaptació davant dels canvis organitzatius de l'Administració i del seu sector públic, i davant de variacions en la fiscalitat (per exemple, canvis en la tributació de l'IVA).