Publicador de continguts

Ves enrere El Consell estalvia més de 60 tones de paper per mitjà de l’enviament electrònic de les escriptures i fitxes notarials

El Consell estalvia més de 60 tones de paper per mitjà de l’enviament electrònic de les escriptures i fitxes notarials

La Generalitat Valenciana posa hui en marxa un nou servici per a habilitar l'enviament electrònic de les escriptures i fitxes notarials, el projecte G-ESCRIT, que permetrà la liquidació per Internet de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).

Amb el projecte G-ESCRIT que s'ha dut a terme en col·laboració amb l'Agència Notarial de Certificació (ANCERT), s'innova tecnològicament la gestió tributària, ja que els notaris podran enviar per Internet les escriptures necessàries per a revisar la informació aportada pel contribuent.

La iniciativa afectarà més de 300.000 expedients i escriptures anuals, que fins ara arribaven físicament a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, la qual cosa evitarà emmagatzemar i arxivar més de 60 tones de paper a l'any.

De la mateixa manera, amb la integració d'esta funcionalitat en el portal per a la presentació telemàtica dels models tributaris s'evitaran els desplaçaments dels contribuents i les gestories.

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública ha posat en marxa esta iniciativa amb l'objectiu de reduir el gasto i els terminis de la gestió tributària, derivats de l'ús de paper i el temps invertit en l'enviament i la recepció de documents per a cada tràmit administratiu.

A més, la mesura permet millorar la gestió pública, ja que facilita el tractament i el control per part de l'Administració tributària dels fets que autoritzen els notaris i que comporten la imposició d'impostos.