Publicador de continguts

Ves enrere Prop del 40% dels empleats públics ha sol·licitat la carrera professional en les primeres 24 hores

Prop del 40% dels empleats públics ha sol·licitat la carrera professional en les primeres 24 hores

En les primeres 24 hores, des de l'obertura del termini de sol·licitud de reconeixement de carrera professional horitzontal a les 9.00 hores del dia 18 de novembre, quasi el 40 % dels empleats públics ha sol·licitat la incorporació per al reconeixement de la carrera professional.

En el primer dia, es van presentar un total de 4.114 sol·licituds, la qual cosa representa el 39,29 % del total que poden presentar-se per a l'esmentat reconeixement en algun dels graus de desenrotllament professional.

Les dades acumulades fins al dia 21 de novembre a les 9.00 indiquen que la xifra de sol·licituds arriba ja a més del 53 % del total d'empleats públics que tenen dret a la carrera professional, la qual cosa suposa un total de 5.609 instàncies presentades.

Dimarts passat, 18 de novembre, es va iniciar el procés de sol·licitud d'incorporació al sistema de carrera professional horitzontal, pas previ a la implantació del sistema de carrera aprovada pel Consell per al personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

El sistema que ha posat en marxa la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública és totalment telemàtic, utilitzant el compte de correu de la Generalitat. Així, els empleats públics poden presentar la sol·licitud a través d'Internet, amb plena garantia de seguretat i confidencialitat.

Per a això, s'ha desenrotllat una aplicació informàtica denominada gvcarrera, accessible en la seu electrònica de la Generalitat tant des d'ordinador, com de tauletes o mòbils, i que ha funcionat sense incidències donat el volum d'usuaris que accedien per a sol·licitar la carrera professional.

L'esmentada aplicació estarà disponible durant un mes, a comptar de les 9.00 hores del dia 18 de novembre, perquè els empleats públics sol·liciten el reconeixement de la carrera professional.

El personal que no dispose de compte de correu gva.es ha de presentar la sol·licitud per registre d'entrada en el mateix termini.

Sistema de carrera professional horitzontal

El Consell va aprovar el 7 de novembre el decret pel qual es regula la carrera professional horitzontal i l'avaluació de l'exercici del personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.

Amb l'aprovació d'este Decret, el Consell dóna compliment al que es va acordar en la Mesa General I de la Generalitat, per mitjà de l'aprovació dels acords de 23 d'octubre de 2013 i de 17 de setembre de 2014.

Des del pròxim 1 de gener de 2015 s'inicia la implantació del sistema de carrera professional horitzontal i avaluació de l'exercici en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, en el sector de la Funció Pública.