Publicador de continguts

Ves enrere Bellés: "La gestió centralitzada de les TIC de la Generalitat comporta eficiència, qualitat i estalvi de costos".

Bellés: "La gestió centralitzada de les TIC de la Generalitat comporta eficiència, qualitat i estalvi de costos".

(29/11/2012).- La directora general de Tecnologies de la Informació, Sofia Bellés, ha assenyalat hui que "la Generalitat ha posat en marxa un model centralitzat de gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que està comportant més eficiència i qualitat en la prestació del servici i està permetent un estalvi de costos".
La Direcció General de Tecnologies de la Informació és ara el proveïdor de servicis TIC per a la Generalitat i gestiona els recursos tècnics i humans que hi estan associats.
Segons Sofia Bellés, "des del Consell estem convençuts que l'aplicació de tècniques de gestió de projectes constituïx una eina clau per a millorar el funcionament de qualsevol organització, ja siga pública o privada, i per això s'ha convertit en una prioritat per al Consell".

Una metodologia comuna més eficient

"En estos moments -ha continuat-, estem apostant per la implantació d'una metodologia comuna (gvLOGOS) per a la gestió de projectes TIC, que permetrà complir els estàndards de qualitat més utilitzats en el sector de la informàtica i les comunicacions".
A més, la metodologia gvLOGOS també permetrà trobar sinergies en els equips de desenrotllament en projectes de programari i redistribuir els recursos d'una manera més eficient.
"Per a tindre un suport normatiu per a la qualitat, des del Consell estem elaborant un decret de política de qualitat corporativa per a tota la Generalitat", ha assenyalat Sofia Bellés.
"D'esta manera tindrem un nou marc regulador, homogeni per a tots els departaments, que facilitarà la millora dels processos en matèria TIC. El decret establix, així mateix, les obligacions de tots els participants en els projectes tecnològics", ha explicat la directora general.
Per a la implantació de la metodologia es disposarà de dos elements fonamentals: l'Oficina de Qualitat, des d'on es controlarà que es complisquen els estàndards de processos i productes; i l'Oficina de Gestió de Projectes.
"Amb estos processos, a més de millorar la qualitat i l'eficiència, es reduiran els gastos de suport i manteniment de les aplicacions, ja que els productes finals hauran passat tots els controls necessaris per a garantir-ne la qualitat".