Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Publicacions

La Generalitat ha elaborat un monogràfic sobre seguretat de la informació per a la ciutadania, a través del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-cv) en col·laboració amb l'empresa de seguretat S2 Grup. El llibre perseguix que els ciutadans puguen arribar a identificar i sortejar les principals amenaces presents en Internet i que desenrotllen capacitats que els permeten disfrutar de forma segura de les possibilitats que oferixen les TIC.

Accedir a la publicació

La Generalitat Valenciana ha dissenyat l'Estratègia TIC 2011-2015 amb l'objectiu d'aprofitar el potencial de les TIC per a convertir-se en una Administració Pública més eficaç i eficient en la prestació de servicis públics; i generar creixement i ocupació basat en la innovació i el coneixement a la Comunitat Valenciana.

Accedir a la publicació

La Conselleria d'Educació, sensible davant del repte que planteja la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), presenta el llibre sobre les Bones pràctiques TIC com a suport a les famílies i docents per a la seua utilització en l'àmbit familiar i educatiu.

Accedir a la publicació