Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Programació

Programació

La Direcció General de Tecnologies de la Informació com a òrgan gestor de Fons Feder és beneficiari de la despesa assignada en l'eix prioritari 2 "Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions", emmarcant-se en el mateix les prioritats d'inversió d'ampliació de la implantació de la banda ampla i el reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, havent-se definit les tres línies d'actuació enquadrades de la següent manera:

 • Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a elles
  • Objectiu temàtic 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a elles
   • Prioritats d'inversió 2a: Major desplegament de la banda ampla i de les xarxes d'alta velocitat, i suport a l'adopció de les tecnologies i xarxes emergents per a l'economia digital.
   • Prioritats d'inversió 2c: Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.
    • Objectiu específic 2.1.1:Fomentar el desplegament i adopció de xarxes i serveis per a garantir la connectivitat digital.
    • Objectiu específic 2.3.1:Promoure els serveis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, i-inclusió i e-salut.
    • Objectiu específic 2.3.2:Reforçar l'e-govern, e-cultura i la confiança en l'àmbit digital.
     • Línies d'actuació:
      • Desplegament, explotació i manteniment de comunicacions mòbils digitals d'emergència i seguretat (Xarxa Comdes II)
      • Centre Educatiu Intel·ligent
      • Learning Management System
      • Alfabetització digital
      • Seu judicial Electrònica
      • e-Govern
      • Ciberseguretat
      • Govern Obert
       • Operacions:
        • Desplegament, explotació i manteniment de comunicacions mòbils digitals d'emergència i seguretat (Xarxa Comdes II)
        • Equipament i Desenvolupament per a Centres Educatius
        • Learning Management System
        • Alfabetització Digital
        • Seu Judicial Electrònica
        • e-Govern
        • Ciberseguretat
        • Open Data
        • Economic and Financial Open Data

 

Programació FEDER - COMUN A TODOS

Normativa i Documentació