Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

FEDER

FEDER

Desenvolupament regional i cohesió després de 2020: el nou marc en poques paraules
 
S'han fixat cinc prioritats d'inversió, àmbits en els quals major aportació pot fer la UE
 
Cinc objectius principals impulsaran les inversions de la UE en el període 2021-2027:
Les inversions en desenvolupament regional se centraran especialment en els objectius 1 i 2. Entre el 65% i el 85% dels recursos del FEDER s'assignaran a aquestes prioritats, en funció de la riquesa relativa dels Estats membres:
 
  • Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la transformació econòmica i el suport a les petites i mitjanes empreses;
  • Una Europa més ecològica i lliure de carboni, que aplicació l'Acord de París i invertisca en transició energètica, energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic;
  • Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals;
  • Una Europa més social, que faça realitat el pilar europeu de drets socials i que done suport a l'ocupació de qualitat, l'educació, les capacitats educatives i professionals, la inclusió social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària;
  • Una Europa més pròxima als ciutadans, que recolze estratègies de creixement de gestió local i que contribuïsca a un desenvolupament urbà sostenible en tota la UE.

Un enfocament més adaptat al desenvolupament regional

La política de cohesió continua invertint en totes les regions en funció de les mateixes tres categories de regions (menys desenvolupades, en transició o més desenvolupades).
 
El mètode d'assignació dels fons continua tenint en compte, en gran manera, el PIB per càpita. S'afigen nous criteris (desocupació juvenil, nivells educatius baixos, canvi climàtic i acolliment i integració d'immigrants) per a reflectir millor la realitat sobre el terreny. Les regions ultraperifèriques continuaran beneficiant-se d'una ajuda especial de la UE.
 
La política de cohesió continua donant suport a les estratègies de desenvolupament de gestió local i apoderant als ens locals en la gestió dels fons. També es potencia la dimensió urbana de la política de cohesió, amb el 6% del FEDER dedicat al desenvolupament urbà sostenible, i un nou programa de creació de capacitats i establiment de xarxes destinat a les autoritats urbanes, la Iniciativa Urbana Europea.