novetats

Ves enrere La Generalitat emet a través d'Istec més de 550.000 certificats digitals a la ciutadania durant 2021, un 26 % més que en 2020

La Generalitat emet a través d'Istec més de 550.000 certificats digitals a la ciutadania durant 2021, un 26 % més que en 2020

La Generalitat emet a través d'Istec més de 550.000 certificats digitals a la ciutadania durant 2021, un 26 % més que en 2020

- L'Àrea de Telecomunicacions de l'entitat ha impulsat 280 actuacions al llarg de l'any per a millorar la transformació digital, acabar amb la bretxa digital i dur a terme l'actualització tecnològica dels serveis
- Juan Alegre: "Els certificats digitals s'han convertit en eines imprescindibles per a poder relacionar-se amb l'Administració pública i les empreses, així com per a poder teletreballar"La Conselleria d'Hisenda, a través de la societat Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i Certificació (Istec), ha registrat un increment del 26 % en el nombre de certificats digitals emesos al llarg de 2021.

En concret, la memòria anual de l'entitat reflecteix que, durant l'any, l'Àrea d'Identitat Digital d'Istec ha emés, a través de la seua marca ACCV, un total de 552.965 certificats electrònics dirigits tant a la ciutadania com al personal empleat públic, de manera que ha assolit el nombre més elevat de certificats digitals en actiu registrats fins al moment.

"Els serveis de certificació electrònica han experimentat un gran creixement en els últims anys, fruit de l'impuls a l'administració electrònica que està duent a terme la Generalitat per a modernitzar els seus serveis i com a conseqüència també de la conjuntura actual de la crisi sanitària que ha provocat la COVID-19, atés que els certificats permeten que molts dels tràmits administratius es puguen dur a terme des de qualsevol lloc sense requeriment de presència física", ha assenyalat sobre aquest tema el director de l'entitat, Juan Alegre.

Així, la memòria anual de la societat mercantil Istec, dependent de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, reflecteix que, fins al passat 20 de desembre, s'havien emés un total de 552.965 certificats digitals per a la ciutadania, davant dels 438.087 que es van emetre en 2020, un 26 % més.

Per províncies, a València s'han emés 268.170 certificats personals, la qual cosa representa el 48 % del total que s'han emés; 185.250 a Alacant (el 34 %) i, finalment, 56.142 certificats digitals a la província de Castelló, quantitat que representa el 10 %. La resta s'han emés a ciutadans de fora de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, i amb relació als certificats de personal empleat públic, el director gerent d'Istec, Juan Alegre, ha destacat que enguany s'han expedit 16.725 certificats d'empleat públic, un 20 % més que en 2020 (13.991 certificats), "la qual cosa evidencia que la digitalització ha arribat amb força a l'acompliment laboral en l'Administració".

"Amb l'emissió de certificats electrònics qualificats es garanteix la seguretat i la validesa legal de les transaccions telemàtiques de la ciutadania, les empreses, les administracions públiques, les universitats o els col·legis professionals", ha afegit Juan Alegre.

En aquest sentit, ha explicat que aquests serveis "s'han convertit en eines imprescindibles per als ciutadans, especialment durant les restriccions del moviment a causa de la crisi que ha provocat la COVID-19, tant per a poder relacionar-se amb l'Administració pública i les empreses, així com per a poder teletreballar".

Juan Alegre també ha valorat el treball que s'ha fet al llarg de l'any, ja que s'ha aconseguit que els sistemes operatius d'Apple, un dels més segurs i amb sistemes estrictes de control, reconeguen els certificats digitals que emet Istec amb la marca ACCV com a "serveis de plena seguretat". "Reflex dels serveis de confiança electrònica i identitat digital que prestem", ha assenyalat Alegre. Apple s'unia així al reconeixement que ja havien atorgat prèviament Google, Microsoft i Mozilla Foundation.

280 actuacions en 2021 per a millorar les telecomunicacions

La memòria anual de l'entitat també recull que, al llarg de l'any, l'Àrea de Telecomunicacions d'Istec ha dut a terme 280 actuacions orientades a la prestació de serveis de transport, accés, difusió de senyals de ràdio i televisió i serveis d'allotjament, així com la provisió, l'operació, el manteniment i l'explotació de les xarxes i els recursos associats per a lluitar contra la bretxa digital i garantir la cobertura i la connectivitat al llarg de tot el territori.

En concret, Istec ha dut a terme 79 instal·lacions de transmissors nous, 59 replantejaments per a instal·lacions noves, 26 estudis de cobertura, ha atés 77 incidències amb un temps de resposta inferior a dues hores i ha desenvolupat 39 gestions per a empreses externes en matèria de coordinació d'activitats empresarials per a centres de telecomunicacions de la Generalitat.

El director gerent d'Istec, Juan Alegre, ha recalcat el paper actiu d'aquesta entitat, ja que, com ha explicat, "un dels principals objectius d'aquest departament de l'empresa és proveir a la ciutadania, a les empreses i a la Generalitat uns serveis de telecomunicacions resilients i de qualitat", al mateix temps que ha destacat el compromís de la Generalitat "amb la transformació digital, l'actualització tecnològica i la millora contínua dels serveis".

Renovació del múltiplex autonòmic valencià

Actualment, la societat mercantil està fent, juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC), una renovació tecnològica en els equips de difusió del múltiplex autonòmic valencià, alhora que s'està creant una xarxa multiservei per a donar a la Generalitat la possibilitat de transportar diferents serveis de telecomunicacions per tota la Comunitat Valenciana.

En concret, la xarxa en construcció és una xarxa totalment IP amb capacitat suficient per a poder transportar diversos serveis, com ara la TDT (televisió digital terrestre), les comunicacions de la xarxa d'emergències COMDES, l'FM (freqüència modulada), els serveis de càmeres de vigilància, així com el conegut com a IdC (Internet de les coses), que permeten la interconnexió digital d'objectes quotidians amb Internet.

Allotjament de maquinari amb empreses i administracions

Istec també té entre les seues competències l'allotjament de maquinari d'empreses privades i públiques en les infraestructures de telecomunicacions de la Generalitat. S'entén per allotjament de maquinari el servei que ofereix la Generalitat mitjançant el qual proveeix les condicions necessàries per a la instal·lació d'equips de telecomunicacions d'altres operadors en els seus punts de connexió, alhora que facilita la connexió entre les seues xarxes.

Mitjançant aquestes col·laboracions, la Generalitat dona la possibilitat a les localitats de la Comunitat de disposar de serveis de telefonia millors, wifi, televisions locals, etc.

Istec ofereix a organismes públics l'allotjament de maquinari per a serveis tan diferents com ara càmeres de trànsit, el projecte Sona la Dipu, la xarxa d'emergències COMDES, la Guàrdia Civil, etc.

Per a poder oferir aquests serveis, Istec ha fet replantejaments i diversos estudis de cobertura i ha gestionat multitud d'incidències d'infraestructura perquè els centres de telecomunicacions de la Generalitat estiguen en bon estat per a l'accés d'altres operadors.

Així mateix, Istec està duent a terme la gestió i la resolució d'incidències de diversos serveis, com ara les avaries en la TDT o l'FM, fins a les avaries en quadres elèctrics o grups electrògens. Amb aquest objectiu, ha integrat, juntament amb la DGTIC, més de 1.000 equips per a controlar i monitorar l'estat dels serveis en temps real.

Finalment, dins de les iniciatives que ha posat en marxa l'Àrea de Telecomunicacions, cal destacar-ne l'obtenció de l'autorització del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital per a les emissions en proves en UHD.