novetats

Ves enrere Tornar La Generalitat accepta la cessió gratuïta d'un immoble a Moixent per a destinar-lo a la millora de les telecomunicacions en la zona

Tornar La Generalitat accepta la cessió gratuïta d'un immoble a Moixent per a destinar-lo a la millora de les telecomunicacions en la zona

Tornar La Generalitat accepta la cessió gratuïta d'un immoble a Moixent per a destinar-lo a la millora de les telecomunicacions en la zona

- L'acord es fa mitjançant mutació demanial, realitzada pel consistori d'aquest municipi, per a la construcció d'una caseta i una torre de telecomunicacions


La Generalitat ha acceptat la cessió gratuïta, mitjançant mutació demanial, per un període de trenta anys, d'un immoble a Moixent per a la construcció d'una caseta i una torre de telecomunicacions al municipi, amb l'objectiu d'instal·lar-hi un centre de telecomunicacions amb els equips radioelèctrics necessaris que ajuden a millorar la cobertura TDT en la zona.

El 29 de juliol passat el consistori de Moixent va acordar la cessió gratuïta a la Generalitat de l'immoble i la parcel·la situada a l'avinguda Moixent 1, amb una superfície total de 1.748 m². Aquesta proposta va ser acceptada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions el 6 d'octubre passat, la qual se n'haurà d'encarregar de l'administració i la conservació.

Amb aquesta cessió es posa a la disposició de la Generalitat aquest immoble lliure de càrrecs, gravàmens i al corrent de qualsevol altra despesa i es realitza amb la condició de destinar-lo durant el temps que dure la cessió al centre de telecomunicacions amb la dotació dels equips radioelèctrics necessaris. El centre serà gestionat per la Societat d'Infraestructures de les Telecomunicacions (ISTEC), dependent d'Hisenda i encarregada de la millora de la connexió en la zona.

En cas que s'incomplisquen les condicions de la cessió, es procedirà a la reversió immediata al patrimoni de la corporació local i la baixa de l'immoble en l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat.

L'immoble s'haurà d'incorporar ara a l'Inventari general de béns i drets de la Generalitat, en concepte de bé de domini públic destinat al servei públic i adscrit a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.