novetats

Autorització temporal per a l'ús de la xarxa COMDES a partir del 30 de juny de 2017

Autorització temporal per a l'ús de la xarxa COMDES a partir del 30 de juny de 2017

Autorización temporal para el uso de la red COMDES a partir del 30 de junio de 2017

La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) autoritzarà  als ajuntaments, temporalment i fins a l'aprovació d'una nova regulació, a continuar utilitzant la xarxa COMDES des de la data en què finalitza la vigència de l'actual conveni de col·laboració, el pròxim 30 de juny de 2017.

La formalització de l'ús de la xarxa COMDES per part d'entitats públiques de la Comunitat Valenciana, majoritàriament ajuntaments, s'ha dut a terme, fins al moment, a través de la subscripció de convenis de col·laboració entre cada entitat i la Generalitat Valenciana. La vigència d'estos convenis finalitza el pròxim 30 de juny de 2017.

La DGTIC ha elaborat una nova regulació que es troba en fase de tramitació i que perseguix simplificar la tramitació i regular de forma clara les condicions d'ús de la xarxa. Esta nova regulació està previst que s'aprove pròximament.

Fins a la seua aprovació definitiva i a fi de garantir la continuïtat del servei que s'està prestant, les entitats que ja van subscriure el conveni per a l'ús de la xarxa COMDES rebran una autorització de caràcter temporal, que els habilitarà per a continuar utilitzant la xarxa en les mateixes condicions. Esta autorització tindrà caràcter temporal fins que s'aprove la regulació definitiva de l'ús de la xarxa, moment en què es procedirà a l'autorització definitiva segons s'establisca.

Així mateix, les entitats públiques que vullguen incorporar-se, durant este període, com a noves usuàries de la xarxa COMDES obtindran, també, una autorització de caràcter temporal.