novetats

« Ves enrere

Educació avança cap a l'administració digital amb la plataforma EDEN

Educació avança cap a l'administració digital amb la plataforma EDEN

Educació avança cap a l'administració digital amb la plataforma EDEN

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport avança cap a l'eliminació de la paperassa en la relació del personal docent amb l'Administració amb la creació de l'expedient docent electrònic normalitzat (EDEN), que permetrà la digitalització dels procediments administratius entre Educació i els docents.

El projecte d'ordre per a posar en funcionament EDEN es tractarà en la Mesa Sectorial d'Educació amb els sindicats dijous que ve. Aquesta ordre regularà el contingut, l'ús i l'accés a l'EDEN. Aquesta eina nova permetrà que, de manera progressiva, en els pròxims tres anys tots els procediments administratius es facen telemàticament.

Aquesta digitalització de tots els documents administratius, juntament amb la tramitació electrònica i la conservació en format digital dels expedients administratius, permetrà no solament una gestió més sostenible ambientalment dels procediments sinó també més àgil.

El principal beneficiat de l'EDEN serà el professorat, ja que s'estalviarà la repetició sistemàtica del lliurament de dades de la mateixa documentació que ja va aportar en el seu moment per a un altre procediment. Per exemple, que cada vegada que es presente a un concurs de trasllats no haurà de tornar a presentar tota la documentació que ja haja sigut validada i que conste en el seu expedient electrònic, sinó només aquella que calga actualitzar.

Mitjançant aquesta ordre, a més del format de la informació administrativa que ha de contindre l'expedient electrònic del docent, es regula també el funcionament de l'Oficina Virtual del Docent (OVIDOC) o la plataforma web d'accés preferent a l'EDEN i a l'oferta de tràmits per a la presentació als procediments administratius.

Igualment, l'ordre dona les garanties necessàries de seguretat, integritat de les dades i documents que s'aporten o es notifiquen i que permeten, així mateix, que el personal docent al servei dels centres educatius públics de la Generalitat dispose d'un instrument que l'habilite per a la configuració i actualització del seu propi expedient.

EDEN és un projecte desenvolupat per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicaciones (DGTIC) que es defineix com el sistema que allotja totes les dades personals i administratives del personal docent funcionari i interí dels centres d'ensenyament públics de la Generalitat en un suport electrònic interoperable, que possibilita la gestió integral del seu expedient en un entorn propi, flexible, àgil i actualitzable en el temps.

Tramitació electrònica

L'ordre també preveu que tot el personal docent en actiu dispose d'un carnet oficial que l'identifica com a docent en actiu en un centre educatiu públic. Aquest carnet del docent tindrà format electrònic i se'n podrà descarregar una còpia en suport paper.

Amb caràcter general, s'incorporaran als corresponents expedients docents electrònics, les dades i la informació relativa als participants adscrits reglamentàriament en els procediments de selecció de personal fix, de provisió de llocs de treball, de selecció de personal temporal o borses de treball, de formació i desenvolupament professional, d'incorporació de títols, mèrits i experiència professional, de sol·licitud de permisos i llicències, els procediments que afecten el règim de compatibilitats, el procediment d'alta en nòmina així com el tràmit de la jubilació.