Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere El Consell aprova l'adhesió de la Generalitat al Registre Electrònic d'Apoderaments Notarials

El Consell aprova l'adhesió de la Generalitat al Registre Electrònic d'Apoderaments Notarials

El Consell aprova l'adhesió de la Generalitat al Registre Electrònic d'Apoderaments Notarials

El ple del Consell ha aprovat l'adhesió de la Generalitat al conveni signat entre el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública i el Consell General del Notariat, pel qual es permet la remissió telemàtica de poders notarials a tercers i les seues revocacions al Registre Electrònic d'Apoderaments.

Aquest organisme, creat a través del Reial decret 1671/2009, de 6 de novembre, contempla l'extensió dels seus serveis a les comunitats autònomes, a més de les administracions públiques pertanyents a l'àmbit de l'Estat, que podien usar-los amb anterioritat. D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana se sumarà al conveni per a augmentar els serveis telemàtics que ofereix a la ciutadania.

L'acord aprovat permet a la Generalitat l'accés electrònic al contingut dels documents públics notarials d'apoderament mitjançant la consulta al citat registre, i comprovar l'autenticitat d'aquests poders notarials presentats davant l'Administració autonòmica, sempre que s'identifique de forma fiable als signants segons la normativa aplicable.

La unió de la Generalitat a l'ús d'aquesta eina suposa un pas important en la reducció de les càrregues administratives i en l'augment de la seguretat jurídica de les actuacions de l'Administració. D'una banda, es permet la comprovació permanent i efectiva de la vigència dels poders notarials presentats per l'interessat, a través de terceres persones que actuaran en el seu nom.

D'altra banda, ja no serà necessari compulsar els originals d'aquests documents notarials quan siguen presentats davant l'Administració, en estar arxivats en un registre digital. Aquesta novetat agilita els temps de tramitació i redueix els costos en paper tant per a l'Administració com per a la ciutadania.

Respecte al document públic notarial electrònic, l'article 17 bis de la Llei del Notariat li atribueix idèntic valor al document públic notarial en paper, exigint que la còpia autoritzada electrònica especifique els destinataris possibles.

Per aquests motius, la Direcció general de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, ha plantejat la conveniència i necessitat que l'Administració autonòmica s'adherisca a aquesta plataforma telemàtica.

L'adhesió a aquest registre no computa obligacions econòmiques per a la Generalitat, i serà publicada en el DOGV en un període màxim de deu dies hàbils des de la seua inscripció en el Registre de Convenis de la Generalitat.

novetats

El Consell autoriza un convenio con la UPV para financiar la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a la Administración Pública

El convenio, dotado con un presupuesto de 60.000 euros, cubre la realización de estudios y actividades destinadas a potenciar la aplicación de la IA en los servicios públicos durante el ejercicio...

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial