Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Avaluació

Avaluació

El Pla d'Avaluació del Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana, està integrat per dues parts:

Informes d'Avaluació

El Reglament de Disposicions Comunes estableix que, durant el període de programació, l'Autoritat de Gestió ha de garantir que es realitzen dues avaluacions intermèdies i una final, amb l'objectiu de millorar la qualitat en l'execució i el disseny d'aquest Programa Operatiu, i determinar els efectes del mateix en relació amb les metes de l'estratègia de la Unió per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquestes dues avaluacions intermèdies es van realitzar en els anys 2017 i 2019.