Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Fons FEDER

Fons FEDER

Què són els Fons Estructurals de la Unió Europea?

Els Fons Estructurals constituïxen un instrument de la política comunitària per a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió Europea, destinant un volum significatiu de recursos econòmics a la reducció de les diferències de les regions comunitàries i el retard de les menys afavorides. La Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals de la Unió Europea des de l'any 1988.

El període 2014-2020 la Comunitat Valenciana és beneficiària dels Fons Estructurals en la categoria de regió més desenvolupada, al superar el seu PIB per capita el 75% de la mitjana de la UE, modificant així el seu estatus de períodes anteriors en els quals va ser considerada regió objectiu núm. 1, i posteriorment regió pertanyent a l'objectiu de competitivitat regional i ocupació.

Què és el Fons Europeu de Desenvolupament Regional?

El Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) és el principal instrument de la Unió Europea per a corregir els desequilibris entre les seues regions a través del desenvolupament sostenible i l'ajust estructural de les economies regionals, en el marc de l'objectiu bàsic d'enfortir la cohesió econòmica, social i territorial dins de la Unió Europea.

Objectius del FEDER:

  • Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes. (EIX PRIORITARI 2).

Prioritats del FEDER:

  • L'ampliació de la implantació de la banda ampla.
  • El reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica.

 

Eix prioritari 2: Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

Objectiu temàtic

Prioritat d'inversió

Objectius específics

Línies d'actuació

2 – Millorar l'ús i la qualitat de les tecnologies de la informació i de les comunicacions i l'accés a aquestes

2a – Major desplegament de la banda ampla i de les xarxes d'alta velocitat, i suport a l'adopció de les tecnologies i xarxes emergents per a l'economia digital.

2.1.1. Fomentar el desplegament i l'adopció de xarxes i servicis per a garantir la connectivitat digital.

DESPLEGAMENT XARXES I SERVICIS PER A GARANTIR LA CONNECTIVITAT DIGITAL

2c -Reforç de les aplicacions de les TIC per a l'administració electrònica, l'aprenentatge electrònic, la inclusió electrònica, la cultura electrònica i la sanitat electrònica.

2.3.1. Promoure els servicis públics digitals, l'alfabetització digital, e-aprenentatge, e-inclusió i e-salut.

TIC PER A L'EDUCACIÓ I PER A LA INCLUSIÓ

2.3.2. Reforçar l'e-govern, e-cultura i la confiança en l'àmbit digital.

TIC PER A L'ADMINISTRACIÓ DIGITAL, GOVERN OBERT I PER A LA JUSTÍCIA

 

Documents de programació

 

Convocatòries d'ajudes / Licitacions

 

Llistat d'operacions

 

Normativa d'aplicació

Normativa europea

Normativa estatal

Normativa autonòmica

 

Enllaços d'interés

Nivell europeu:

Nivell estatal:

Nivell autonòmic:

 

Comunicació 2014-2020

 

Mesures antifrau