Actualitat

El Consell colabora con la Generalitat de Catalunya en el intercambio de programas informáticos de apoyo a la gestión de expropiaciones

El Consell colabora con la Generalitat de Catalunya en el intercambio de programas informáticos de apoyo a la gestión de expropiaciones - El convenio contempla la cesión de una copia del programa...

Hisenda crea una nova subdirecció per a coordinar de manera més eficient les licitacions de les TIC de la Generalitat

La conselleria modifica el seu Reglament Orgànic i Funcional (ROF) "amb l'objectiu de gestionar de manera dinàmica i eficaç els fons europeus de recuperació"

La Generalitat elabora la primera enquesta sobre el nivell de maduresa de la ciberseguretat industrial en les empreses de la Comunitat Valenciana

L'objectiu és definir mesures específiques de suport a la ciberseguretat industrial de les empreses valencianes amb menys graus de protecció per a millorar la seua seguretat contra ciberdelictes