Actualitat

Ves enrere La Generalitat acosta la connectivitat d'alta velocitat a la ciutadania per mitjà del portal de banda ampla

La Generalitat acosta la connectivitat d'alta velocitat a la ciutadania per mitjà del portal de banda ampla

La Generalitat acosta la connectivitat d'alta velocitat a la ciutadania per mitjà del portal de banda ampla

- Innovació aposta per millorar la connectivitat de la població per a reduir la bretxa digital a les zones rurals
- El portal de banda ampla ofereix informació d'interés per a usuaris i usuàries, entitats locals i operadors de telecomunicacionsLa Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, a través de la Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital, juntament amb la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, han posat en marxa i a disposició de tota la ciutadania el Portal de Banda Ampla de la Comunitat Valenciana.

Aquest portal, la direcció del qual és consulteu-ho ací, pretén ser l'eina fonamental de difusió i intercanvi d'informació entre els tres actors bàsics en el terreny de la connectivitat, com són els operadors de telecomunicacions, les entitats locals i les persones usuàries.

D'aquesta manera es canalitza a través d'una sola plataforma la informació sobre la situació actual i l'evolució de la connectivitat de banda ampla a la Comunitat Valenciana, i s'ofereix informació rellevant sobre la normativa, ajudes públiques i procediments de tramitació de permisos.

A més, des del portal es pot accedir a un mapa interactiu en què es pot consultar la cobertura per municipis, així com la distribució de les anomenades zones blanques en tot el territori valencià.

La llista de zones blanques, elaborada anualment per la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, reuneix les àrees del territori que per la seua falta de connectivitat (menys de 30 Mbps) són susceptibles de rebre ajudes públiques per al desplegament d'infraestructura de banda ampla. En el portal no només es poden consultar aquestes zones sinó que també es pot informar l'Administració de l'existència d'altres zones sense cobertura de banda ampla que no apareixen en la llista a través del formulari corresponent.

Aquest mateix formulari està disponible perquè la ciutadania puga dirigir a la Generalitat Valenciana consultes o altres qüestions relatives als serveis de banda ampla al seu municipi.

La consellera d'Innovació, Carolina Pascual, ha insistit en l'interés de la Generalitat per "desenvolupar un pla de banda ampla que assegure la vertebració de tot el territori valencià i una connectivitat adequada de tota la Comunitat, amb especial atenció a les zones industrials i a aquelles zones amb alt risc de despoblament".

En concret, Pascual ha assegurat que "disposar d'unes bones infraestructures de comunicacions és fonamental perquè les empreses puguen desenvolupar-se i escometre la seua transformació digital, a més de contribuir a reduir la bretxa digital als municipis de l'interior de la nostra Comunitat".

Per la seua banda, Vicent Soler ha destacat la importància de garantir a tota la ciutadania l'accés i la connectivitat de banda ampla, ja que "fomenta l'ocupació i la productivitat, contribueix al creixement i al desenvolupament econòmic de qualsevol regió i incrementa el nivell de benestar social dels seus ciutadans". Per això, ha assegurat, "és important i prioritari per al Consell tindre identificades les zones on és possible posar en marxa mesures per a fomentar que els operadors de telecomunicacions despleguen xarxes de banda ampla amb la intenció de continuar millorant i aconseguir reduir definitivament la bretxa digital".

Els dos consellers han recordat, a més, que el desenvolupament del portal de banda ampla va ser un dels compromisos compartits que les dues conselleries van portar al seminari d'Estiu de Benassal l'estiu passat per a impulsar el desenvolupament tan ràpidament com fora possible de totes les eines necessàries per a frenar la bretxa digital a les zones rurals.

Situació actual de connectivitat

La situació actual del desplegament de xarxes de banda ampla a la Comunitat Valenciana és bona respecte a la mitjana nacional. De fet, hi ha una connectivitat superior a la mitjana espanyola en termes de població. No obstant això, si es fa una anàlisi territorial, la situació és molt diferent a les zones rurals i d'interior respecte dels municipis de més de 5.000 habitants i en zones costaneres.

Açò es deu al fet que l'accés a les xarxes de banda ampla no constitueix un servei públic. Es tracta d'un servei que han de prestar en règim de lliure competència els operadors de telecomunicacions. Per això, les inversions es concentren en les zones en què els operadors poden obtindre més rendibilitat, caracteritzades per una alta demanda i una elevada concentració d'usuaris potencials.

L'actuació de les administracions per a democratitzar i estendre l'ús de la banda ampla per tot el territori està restringida al marc jurídic establit per la legislació europea sobre ajudes de l'Estat i la corresponent legislació nacional. La normativa només permet la intervenció pública en aquelles zones en què no hi haja infraestructura de banda ampla, les mencionades zones blanques.

Així doncs, és possible posar en marxa mesures per a fomentar que els operadors de telecomunicacions despleguen xarxes de banda ampla en aquestes àrees. És per això que des de les administracions s'estan desenvolupant programes per a acostar la banda ampla a tot el territori nacional.