Actualitat

La Generalitat amplia les capacitats de l'app Web Família per a facilitar la comunicació amb els centres educatius en temps de pandèmia

La Generalitat amplia les capacitats de l'app Web Família per a facilitar la comunicació amb els centres educatius en temps de pandèmia

La Generalitat amplia les capacitats de l'app Web Família per a facilitar la comunicació amb els centres educatius en temps de pandèmia

- Durant el curs 2020-2021 ha ampliat les capacitats fins a arribar a facilitar 6,3 milions de missatges en un mes entre les famílies i els centres educatius de la Comunitat Valenciana
- La plataforma ha superat els 421.000 usuaris i usuàries connectats i els 42,8 milions de missatges enviats durant el curs escolar 20-21La Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) ha ampliat la capacitat de la plataforma de comunicació Web Família, una eina que fa de nexe de comunicació entre el professorat i les famílies i que, davant de la situació pandèmica, va ampliar les capacitats per a facilitar els 6,3 milions de missatges mensuals que va assolir durant el curs lectiu 2020-2021.

La Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, a través de la DGTIC i en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, va posar en marxa en el curs 2016-2017 l'app Web Família per a facilitar la comunicació electrònica entre famílies i alumnat, docents i centres educatius.

La plataforma és una de les eines de comunicació que hi ha actualment per a posar en contacte el professorat i les famílies i els alumnes en el procés de formació educativa a distància, fonamentalment en Infantil i Primària.

Per això, l'ús de Web Família es va veure impulsat per les necessitats sorgides durant la pandèmia de la COVID-19, que en van promoure la utilització com a principal eina de comunicació en la comunitat educativa, per a la qual cosa va caldre agilitzar els tràmits d'accés.

"Ha sigut necessari reforçar les infraestructures de sistemes i comunicacions d'Educació i donar accés automàtic a tot l'alumnat a la plataforma. És a dir, a més de 500.000 alumnes, quan abans només hi accedien alguns milers de famílies que ho havien sol·licitat expressament", ha explicat el director general de la DGTIC, José Manuel García Duarte.

L'objectiu d'aquesta acció és assolir la plena transformació digital del Sistema Educatiu valencià, concretament en matèria d'organització, planificació de tasques diàries, així com comunicació fluida entre tots els actors del sistema, aprofitant les tecnologies disponibles.

Des de la DGTIC consideren fonamental "mantindre una bona comunicació entre els centres i les famílies per a abordar la formació de l'alumnat, especialment dels més xicotets, així com qualsevol altra qüestió que puga sorgir", per la qual cosa han recomanat, tant a les famílies com a tots els centres educatius, l'activació de Web Família (https://familia.edu.gva.es/).

Web Família permet una comunicació fluida a través del correu electrònic que figura en la matrícula de cada alumne o alumna i al qual arriben avisos de les noves actualitzacions de material, que es disposa en la pàgina web del centre educatiu per a cada cicle, curs i etapa educativa.

En 2020, la DGTIC va dur a terme una sèrie de millores en l'eina, com la creació del format app per a facilitar-ne l'ús des de mòbils i tauletes, cosa que possibilita rebre notificacions automàtiques directament en el dispositiu mòbil i no per correu electrònic. Durant les primeres setmanes després de decretar-se l'estat d'alarma, es van donar d'alta 200.000 usuaris i usuàries nous i es van superar les 400.000 persones connectades al sistema.

Així mateix, es va crear una nova versió web que incloïa millores en seguretat, subscripcions a novetats i la possibilitat de rebre missatges formatats i enllaços a documents compartits. Aquest format continua sent el més triat pels usuaris i usuàries.

De fet, segons les dades de la DGTIC, durant el curs 2020-2021 es van comptabilitzar 421.361 usuàries i usuaris amb activitat permanent, 308.492 a través de la web i 122.869 amb l'app, 96.169 dels quals van fer ús de l'aplicació a través de Google Play; 25.700, d'Apple Store, i al voltant de 1.000 a través de Huawei AppGallery.

Així, durant el curs 2020-2021, Web Família va enviar 42.795.205 notificacions, 16.598.723 a través de l'aplicació i 26.196.482 a través del correu electrònic, amb una mitjana de 4.279.520 notificacions mensuals.

Els mesos de més trànsit van ser gener i febrer, amb 6.322.316 i 5.355.371 notificacions respectivament, i el mes amb menys trànsit va ser abril, amb 2.594.670 notificacions.