Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Actualitat

Ves enrere El Consell autoritza un conveni amb Aena per a dotar de cobertura del sistema de comunicacions mòbils d’emergències a l’interior de l’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández

El Consell autoritza un conveni amb Aena per a dotar de cobertura del sistema de comunicacions mòbils d’emergències a l’interior de l’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández

El Consell autoritza un conveni amb Aena per a dotar de cobertura el sistema de comunicacions mòbils d’emergències a l’interior de l’aeroport Alacant-Elx Miguel Hernández

  • La Generalitat instal·larà una estació base que permetrà cobrir les necessitats del seu sistema de comunicacions davant de casos d’emergència
  • Es reforçarà la cobertura en les zones interiors directament concernides pel pla d’autoprotecció de les instal·lacions aeroportuàries

El Consell ha autoritzat un conveni entre la Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública i l’entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (Aena) per a dotar de cobertura de la xarxa autonòmica de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat (Comdes) a l’interior de la terminal de l’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández.

En virtut d’este conveni, la Generalitat instal·larà, a instàncies de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a Emergències, una estació base en este emplaçament que permeta facilitar les comunicacions d’emergències i seguretat en les zones interiors directament concernides pel pla d’autoprotecció de l’aeroport d’Alacant-Elx Miguel Hernández.

La instal·lació d’esta estació base garantix que, en cas d’activació del pla d’autoprotecció de les instal·lacions aeroportuàries alacantines, els servicis d’emergència de la Generalitat puguen disposar de cobertura del seu sistema de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergència i Seguretat a l’interior de la terminal.

La xarxa Comdes, gestionada per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, té com a objectiu cobrir les necessitats de radiocomunicacions mòbils de totes les entitats públiques competents en matèria de seguretat, emergència, prevenció i rescat de la Generalitat.

Constituïx, per tant, el sistema de comunicacions normalitzat per als servicis essencials que intervenen en una emergència o catàstrofe en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, així com una ferramenta fonamental per a la coordinació d’actuacions en estes situacions.

Per a fer-ho, disposa d’estacions base en tot el territori i permet més de 1.445 comunicacions de veu i dades simultànies. Integra més de 297 flotes diferents, entre les quals es troben els servicis d’urgències sanitàries o prevenció d’incendis forestals, el 112CV, els consorcis provincials i locals de bombers, la Policia Autonòmica, les policies locals i els efectius de Protecció Civil de 237 ajuntaments, incloses les capitals de província.