Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere Moragues: "La simplificació de càrregues ha de ser fruit de l'aliança i el consens entre Administració i societat"

Moragues: "La simplificació de càrregues ha de ser fruit de l'aliança i el consens entre Administració i societat"

El conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha manifestat hui que "la simplificació de càrregues administratives ha de ser fruit de l'aliança i el consens entre l'Administració i la societat".

Moragues ha realitzat estes declaracions a Alacant, durant una demostració pràctica de les ferramentes del Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives 2013-2015 (SIRCA II), al punt d'atenció al ciutadà PROP de rambla Méndez Núñez.

El conseller ha explicat que SIRCA II "està en sintonia amb una nova Administració més àgil i pròxima als ciutadans, amb la qual busquem la simplificació normativa, de tràmits, de procediments… en definida una Administració més eficaç i amigable que preste un millor servici públic".

Moragues considera que en la simplificació administrativa té "enorme importància l'Administració electrònica, per la qual hem apostat decididament des del Consell ja que instaurarem la factura electrònica obligatòria a partir del pròxim 1 de juliol".

En eixa mateixa aposta ha inclòs també la generalització de la licitació i contractació electrònica en la Generalitat, "de manera que tot aquell que vullga contractar amb nosaltres ha de fer-ho per procediments electrònics, a través de la nostra plataforma Ge-compres, que permet una contractació amb major control i seguiment dels expedients, major celeritat i eficiència en la gestió i major transparència i accessibilitat".

Moragues ha anunciat també que "en breu la Generalitat farà un pas més en l'aposta per l'Administració electrònica pel fet d'adherir-se a Emprén en 3, una iniciativa per a agilitzar els tràmits de creació d'empreses i altres comunicacions relacionades amb els emprenedors i les Administracions Públiques a l'àmbit local, que, en particular, integra les iniciatives de creació d'empreses a través d'Internet i la presentació de comunicacions i declaracions responsables directament als municipis adherits a través d'un formulari electrònic."

La iniciativa Emprén en 3 inclou una plataforma informàtica a què poden integrar-se els ajuntaments, de manera que permet crear empreses en tres dies des de tots els municipis participants. Està liderada pel Govern d'Espanya amb la col·laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i ja s'han involucrat altres Comunitats Autònomes com la Comunitat de Madrid i la Rioja.

Quant a SIRCA II, Moragues ha insistit en el fet que "per a la completa eficàcia del pla resulta clau la connexió amb les expectatives i necessitats dels destinataris de les mesures de simplificació que cal emprendre, que per descomptat són els ciutadans i les empreses que establixen relacions amb la Generalitat".

"Per això desitgem conéixer la seua opinió sobre les àrees prioritàries on cal centrar l'atenció a l'hora de simplificar i reduir càrregues i invitem ciutadans, empreses i altres Administracions a participar-hi i a indicar-nos procediments concrets que consideren que han de ser objecte de simplificació", ha dit.

Amb eixe fi, des de hui està disponible una enquesta de participació ciutadana per a suggerir noves propostes de simplificació administrativa en el marc de SIRCA II, que estarà operativa durant els pròxims tres mesos.

A més del seguiment i avaluació habitual d'este tipus de mesures, en SIRCA II s'ha inclòs "una dimensió més, la rendició de comptes (accountability), un element essencial de la transparència, responsabilitat i sensibilitat amb què pretenem assegurar que les accions posades en marxa responguen efectivament a la demanda dels usuaris", ha indicat el conseller.

En eixe sentit, per a facilitar eixa comesa la Generalitat prepara un apartat específic en el seu portal on podrà consultar-se l'evolució del pla, que estarà operatiu a final d'enguany.

El conseller d'Hisenda i Administració Publica ha recordat que SIRCA II dóna continuïtat al SIRCA desenrotllat durant 2010-2012, "que ha tingut importants efectes positius en l'Administració com a motor i pilar bàsic de la modernització".

Així mateix, Moragues ha subratllat que "la Generalitat lidera l'aposta autonòmica per la simplificació i reducció de càrregues administratives en tot l'àmbit autonòmic espanyol".

Després de finalitzar la demostració pràctica, Juan Carlos Moragues ha conclòs que "en vista de l'avaluació i resultats del primer SIRCA, hui estem segurs de la necessitat de mantindre en el temps este tipus d'accions, ja que la simplificació ha de constituir un procés permanent de revisió i millora de la qualitat dels servicis pel seu inqüestionable paper modernitzador i la seua repercussió en una Administració pública més àgil i eficient".

Línies d'actuació

SIRCA II es proposa impulsar les noves mesures de simplificació i reducció de càrregues a través de les següents cinc línies de d'actuació:

  1. Actuacions en l'àmbit normatiu
  2. Actuacions dirigides a la simplificació de procediments administratius
  3. Actuacions dirigides a l'impuls de l'Administració electrònica
  4. Actuacions dirigides a millorar l'atenció a la ciutadania
  5. Implantació i desenrotllament del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu i la Finestreta Única de Servicis

En l'àmbit normatiu es preveu la identificació i modificació de les 135 lleis autonòmiques vigents i les normes que les despleguen (en consonància amb una de les 20 mesures presentades pel president en el debat de política general), així com l'elaboració d'un protocol de revisió normativa que marcarà les directrius perquè les noves normes que s'elaboren incloguen les recomanacions de millora de la qualitat normativa. Estes accions les coordinarà l'Advocacia de la Generalitat.

Quant a la simplificació de procediments administratius, es continuarà la simplificació i homogeneïtzació de procediments comuns o fases i tràmits més generals, així com la simplificació dels procediments específics de cada conselleria, i per a això s'elaborarà una metodologia de simplificació pròpia de la Generalitat. Este apartat inclou una menció concreta a la simplificació de procediments en matèria tributària.

Les actuacions dirigides a l'impuls de l'Administració electrònica ampliaran l'increment de procediments electrònics perquè els ciutadans puguen relacionar-se amb l'Administració de forma telemàtica, així com els servicis disponibles en la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de la Generalitat, que permetrà consultar la documentació que ja estiga en poder de qualsevol departament administratiu sense haver de sol·licitar-la novament als interessats.

Per la seua banda, les actuacions dirigides a millorar l'atenció a la ciutadania dissenyen un nou model d'atenció al ciutadà i reordenen els registres d'entrada i eixida de la Generalitat, a fi de facilitar al ciutadà la presentació i recepció d'escrits, de manera que serà més àgil, millorarà la gestió interna i el consegüent estalvi de costos.

Finalment, la implantació i desenrotllament del Sistema d'Informació del Mercat Interior Europeu i la Finestreta Única de Servicis permetran, entres altres actuacions, eliminar traves burocràtiques per a la prestació de servicis a la Unió Europea, l'intercanvi d'informació entre els països membres o realitzar consultes entre les diferents administracions públiques sobre assumptes com el mercat interior o el reconeixement de qualificacions professionals. La Finestreta Única de la directiva de servicis permet, entre altres avantatges, realitzar tràmits de forma telemàtica i a distància davant de l'autoritat competent.

A més de les esmentades línies d'actuació, SIRCA II inclou tres apartats més dedicats a desenrotllar aspectes com la denominada governança, amb la participació de ciutadans i agents econòmics i socials; la comunicació i difusió i l'avaluació i rendició de comptes del resultat del pla.

Tall de veu

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial