Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere Moragues: "Estem en la ruta segura cap a una nova administració valenciana més àgil, eficient i pròxima als ciutadans"

Moragues: "Estem en la ruta segura cap a una nova administració valenciana més àgil, eficient i pròxima als ciutadans"

El conseller d'Hisenda i Administració Pública, Juan Carlos Moragues, ha declarat hui que "ja no hi ha marxa arrere i estem en la ruta segura cap a una Administració valenciana més àgil, eficient, innovadora i pròxima als ciutadans".

Moragues ha fet estes declaracions durant la presentació del Pla Estratègic d'Administració Electrònica 2014-2020, en què han participat el director de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Domingo Molina, i la presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Elena Bastida.

El conseller ha destacat que el Pla "està elaborat en el context pressupostari i temporal de l'Agenda Digital de la Comunitat Valenciana, i per a dur a terme totes les seues actuacions compta amb un pressupost de 174 milions d'euros, cofinançats per fons de la Unió Europea, per als set anys de la seua duració".

Articulat al voltant de setze línies d'actuació i sis eixos enfocats als aspectes concrets del desenrotllament de l'Administració electrònica, Moragues ha destacat que "el Pla Estratègic d'Administració Electrònica oferix les ferramentes necessàries per a facilitar la gestió pública i oferir servicis públics digitals àgils i segurs, reduint així càrregues administratives per a ciutadans i empreses".

En eixe aspecte, Moragues ha mencionat que "ja en la en l'actualitat, la seu electrònica de la Generalitat permet l'accés a 1.167 servicis electrònics, amb un volum de tramitació de més de 3.700.000 tramitacions durant l'any 2014. A més, de les més de 8,6 milions d'atencions fetes a través dels servicis d'atenció al ciutadà 012, telefonia, etc., ja el 75 % de les atencions es resolen de manera electrònica".

"Este Pla enllaça així mateix amb la interoperabilitat entre administracions, com ocorre per mitjà de la prestació de servicis a través de la Plataforma Autonòmica d'Intermediació de Dades Segures de la Comunitat Valenciana (PAI), que permet l'intercanvi segur de dades entre administracions, evitant que els ciutadans i les empreses presenten documentació que ja estiga en poder d'alguna Administració", ha dit.

Moragues ha citat com a exemples de les dades que ja oferix la Generalitat per via electrònica "l'obtenció del certificat d'estar al corrent de deutes tributaris autonòmics, el certificat de família nombrosa o de discapacitat. Qualsevol Administració local o l'Administració de l'Estat pot accedir a la PAI i obtindre esta informació sense necessitat de sol·licitar-la novament al ciutadà."

En l'actualitat, la Generalitat oferix tres servicis propis a través de la PAI i 31 servicis de l'Administració General de l'Estat per a entitats locals, com els accessos a les dades de l'Agència Tributària o de la Tresoreria de la Seguretat Social.

"Este Pla enllaça també amb la nostra implantació de la facturació electrònica per als proveïdors de la Generalitat, de manera obligatòria des de l'1 de juliol de 2014, avançant-nos quasi mig any a l'Estat, la qual cosa ha permés que s'hagen rebut més de 180.000 factures electròniques en la plataforma de la Generalitat, amb més de 2.500 proveïdors donats d'alta", ha detallat Moragues.

Així mateix, el conseller s'ha referit a la plataforma de licitació electrònica de la Generalitat Ge-Compras, per mitjà de la qual es fa tot el procés de licitació i contractació dels subministraments de la Central de Compres de la Generalitat, i ha anunciat que "estudiem estendre l'ús de G-compras a tota la contractació electrònica, en col·laboració amb l'Estat per a utilitzar una ferramenta comuna."

Eixa col·laboració se sumaria a la que ja mantenen la Generalitat i l'Estat, que el 30 de setembre van subscriure un conveni d'adhesió de l'Administració valenciana al Punt General d'Entrada de Factures de l'Administració General de l'Estat (FACe).

Segons Moragues, "els mitjans electrònics oferixen unes possibilitats de reducció de temps i costos de tramitació que hem d'aprofitar al màxim. Bon exemple d'això és que en 2014, els quasi 350 notaris de la Comunitat Valenciana i 800 de la resta de comunitats autònomes han remés de manera electrònica a la Generalitat 190.000 còpies simples d'escriptures públiques i 400.000 fitxes resum, la qual cosa ha permés una millora substancial de l'eficàcia i l'eficiència de la comprovació dels documents amb transcendència tributària en el marc de la lluita contra el frau fiscal de l'Administració tributària de la Generalitat".

Vídeo oficial del Pla Estratègic d'Administració Electrònica.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial