Publicador de continguts

Ves enrere Els valencians s'estalvien més de 1,6 milions d'euros en impresos amb el sistema telemàtic SAR@ de la Generalitat

Els valencians s'estalvien més de 1,6 milions d'euros en impresos amb el sistema telemàtic SAR@ de la Generalitat

La Generalitat ha estalviat quasi 1,64 milions d'euros en impresos amb l'ús de l'aplicació telemàtica Sistema d'Ajuda a la Recepció de l'Autoliquidació, SAR@, que permet la descàrrega a través d'Internet i la presentació telemàtica de determinats impostos i taxes.

Durant el primer semestre d'enguany, esta aplicació ha sigut utilitzada per quasi 415.000 valencians per a omplir les seues declaracions d'impostos i taxes.

A més, la Direcció General de Tributs i Joc de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública calcula que Sar@ serà utilitzat per prop de 800.000 contribuents valencians per a gestionar al llarg de 2013 més de 6 milions d'euros en tributs sense haver de desplaçar-se físicament a les oficines públiques.

SAR@ va ser posat en marxa en 2007 i des de llavors s'han presentat per mitjà d'eixa aplicació més de 6 milions de declaracions tributàries pels impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, successions i donacions, tributs sobre el joc i taxes de la Generalitat.

El sistema integra també la lectura automatitzada dels impresos, la qual cosa ha permés estalviar a l'Administració tributària unes 140.000 hores de treball manual d'integració de dades en els últims 7 anys, i que es reassignara el personal dedicat a eixes tasques a altres relacionades amb el control gestor i la lluita contra el frau fiscal.

La descàrrega d'impresos de declaració d'impostos de la Generalitat a través d'Internet és gratuïta des de fa diversos anys, mentres que es manté el pagament de taxes per la compra de preimpresos en paper, la qual cosa sens dubte ha influït en el fet que en els últims quatre anys més del 81% dels valencians haja utilitzat la xarxa per a abaixar-se els impresos de declaració tributària.

El 74,6% d'eixos impresos electrònics van ser omplits a través de les aplicacions d'ajuda del sistema SAR@, la qual cosa permet la integració directa de la informació en les bases de dades de l'Administració tributària valenciana.

L'evolució a l'alça de la descàrrega d'impresos per Internet, amb el consegüent estalvi per als ciutadans, ha sigut especialment accentuada en el cas del model 045 de taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar, en la seua modalitat de màquines recreatives o d'atzar, que és descarregat electrònicament en el 99,8 dels casos.

De la mateixa manera, s'ha generalitzat en el cas de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, en el qual el model 600 es descarrega d'Internet en quasi el 88% dels casos, i en l' Impost sobre Successions i Donacions, en què la descàrrega d'Internet és de més del 91% .

En l'actualitat, Sar@ disposa de 15 utilitats de generació, assistència a l'ompliment i presentació de declaracions d'impostos gestionats per la Generalitat.

Pagament electrònic

La Direcció General de Tributs i Joc calcula que quasi 185.000 contribuents pagaran impostos de forma electrònica durant 2013, la qual cosa suposa un 27% dels contribuents que disposen d'esta opció de pagament.

Esta forma de pagament és especialment usada per a alguns tipus de model de declaració, com el de la taxa fiscal de màquines recreatives, en què s'utilitza en el 99,8% dels casos, o en el del model 600 de transmissions patrimonials, en el qual és la forma de pagament en més del 48% dels casos.

En termes d'estalvi en temps, cada contribuent guanyarà una mitjana de 45 minuts per visita, incloent-hi els temps d'espera i atenció, pagament en entitat bancària i desplaçament d'anada i tornada.

En l'actualitat, poden pagar a través d'Internet determinats col·lectius de professionals que presenten declaracions d'impostos en nom de tercers, al comprar una casa o un vehicle subjectes al Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Així mateix, amb caràcter general, s'empra per al pagament dels tributs sobre el joc a través de màquines recreatives, així com els receptors de servicis de la Generalitat que han de pagar taxes, que tenen a la seua disposició la modalitat de pagament telemàtic genèric posada en marxa en el mes de maig del 2010.

La promoció de l'ús de les noves tecnologies en l'àmbit del pagament d'impostos i taxes a la Generalitat s'emmarca en l'execució del Pla de Simplificació i Reducció de Càrregues Administratives de la Generalitat, SIRCA.

Este pla té com a finalitat facilitar als ciutadans i les empreses la seua relació amb la Generalitat, fent-la més àgil i eficient, per mitjà de l'eliminació de tràmits i l'exigència de documents, així com evitar desplaçaments a les dependències administratives, substituint les gestions presencials per tràmits telemàtics.

La descàrrega de les distintes opcions de SAR@ de presentació i pagament electrònic està disponible en el Portal Tributari de la Generalitat, podent-se accedir de forma directa a través de l'adreça d'Internet:  www.gva.es/tributos.