Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat i l'Estat acorden impulsar l'administració electrònica per a estalviar desplaçaments i agilitzar tràmits als ciutadans

La Generalitat i l'Estat acorden impulsar l'administració electrònica per a estalviar desplaçaments i agilitzar tràmits als ciutadans

El Ple del Consell ha aprovat el Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i l'Administració General de l'Estat pel qual compartiran aplicacions tecnològiques comunes per a impulsar l'administració electrònica, a fi d'estalviar desplaçaments i agilitzar tràmits als ciutadans.

Així mateix, es facilitarà que els ajuntaments participen també d'aquestes solucions tecnològiques bàsiques i que compartisquen informació amb la resta d'administracions.

Una de les novetats que preveu el conveni és l'ús d'una única firma electrònica (@firma) que facilitarà la certificació, l'autenticació i el segellat de temps de documents per part de ciutadans, empreses i organismes.

Açò simplificarà l'escenari actual en què conviuen diferents tipus d'autenticació (DNI electrònic, certificats de diferents proveïdors com ara Generalitat, Estat, Fabrica Nacional de Moneda i Timbre, etc.), el que fa que l'accés dels ciutadans a l'administració electrònica siga més complicat.

Així mateix, es disposaran els mitjans per a la posada en marxa progressiva d'una interconnexió de registres, que permetrà la transmissió de dades, certificats i qualsevol tipus de document entre les tres administracions (estatal, autonòmica i local).

La remissió electrònica de documents per part del ciutadà o per les mateixes administracions aporta grans estalvis en cost i temps enfront la presentació de documents en paper i, a més, garanteix la disponibilitat a llarg termini dels esmentats documents.

En l'actualitat, aplicant la normativa corresponent, és possible digitalitzar amb plena cobertura legal per a crear còpies autèntiques, minimitzant els costos de la manipulació i trànsit de paper.

Així mateix, el conveni preveu l'ús de claus concertades (cl@ve), que són sistemes d'accés electrònic més senzills i àgils que la firma electrònica.

Aquest mecanisme d'identificació preveu la possibilitat que l'usuari reba en el telèfon mòbil, per mitjà d'un missatge curt de text (SMS), el codi que haurà d'utilitzar durant el procés d'autenticació, tal com fan els bancs.

Apoderaments electrònics

El conveni també preveu la creació d'un registre electrònic de representació i apoderaments (REA), que permetrà fer constar i gestionar les representacions que ciutadans o empreses atorguen a tercers, a fi d'actuar en nom seu de forma electrònica davant les administracions públiques.

Des del Consell s'ha assenyalat que l'endarreriment que acumulava la Generalitat en matèria d'administració electrònica obliga ara a fer un gran esforç per a posar-se al dia i no perdre el tren de la digitalització.

Hui en dia, les noves tecnologies formen part de la vida diària dels ciutadans i la seua utilització en les relacions amb l'Administració i en les relacions entre administracions estalvien temps, esforç i diners a tots els contribuents.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial