Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat trau a licitació els serveis de suport al Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana per a reforçar la lluita contra les ciberamenaces

La Generalitat trau a licitació els serveis de suport al Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana per a reforçar la lluita contra les ciberamenaces

La Generalitat ha tret a licitació el contracte per a donar suport especialitzat a les activitats del Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana (CSIRT-cv) i a l'adquisició, la instal·lació, la configuració i el manteniment de la infraestructura necessària per a monitoritzar i protegir la xarxa corporativa de la Generalitat.

CSIRT-cv està adscrit a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic i vol assegurar la integritat dels sistemes d'informació a la Comunitat Valenciana, mitjançant tant la protecció de l'Administració pública com de les seues empreses i la ciutadania.

El nou contracte té un pressupost de 7.615.944,26 euros i una duració de quatre anys. Davant de possibles pròrrogues, el valor estimat final podria ser d'1.790.782,32 euros. El termini per a presentar les ofertes finalitza el 19 de setembre de 2016. Tota la informació està disponible en la plataforma web de contractació de la Generalitat.

El Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana està format per un equip multidisciplinari de personal tècnic, especialitzat en els distints àmbits de la seguretat de la informació, que es dedica a desenvolupar mesures preventives i reactives per a mitigar els incidents de seguretat informàtica en el territori.

Amb aquest contracte, es pretén donar continuïtat al desenvolupament correcte de les activitats de CSIRT-cv i ampliar les capacitats d'aquest. A més a més, un dels objectius del centre és promoure tant una cultura de seguretat de la informació com unes bones pràctiques en l'ús de les noves tecnologies entre la societat valenciana, per a ajudar a minimitzar els incidents de seguretat i afrontar activament cada nova amenaça.

Augment de capacitats i serveis

Davant de la virulència especial dels atacs realitzats els últims anys contra la seguretat dels sistemes TIC de governs, administracions públiques i empreses amb valor estratègic elevat, és necessari augmentar i reorientar les capacitats de CSIRT-cv i redefinir els serveis actuals d'aquest, la qual cosa permetrà a aquest centre una evolució constant i continuar lluitant amb eficàcia contra les amenaces presents i futures.

Encara que l'estratègia seguida pel centre fins a la data ha demostrat ser eficaç i correcta, l'objectiu és, tal com estableix l'Estratègia de Seguretat Nacional (ESN) i les distintes polítiques de seguretat i protecció del ciberespai, adaptar les capacitats tradicionals de CSIRT-cv.

El contracte permetrà continuar donant resposta de forma ràpida davant de les noves tipologies d'incidents i complir els objectius i les accions de CSIRT-cv, com ara la prevenció, la defensa, la detecció, la resposta i la recuperació dels sistemes d'informació enfront de les ciberamenaces.

Per aquest motiu i a causa de l'especialització requerida, es licita aquest contracte, ja que aquestes accions han de ser realitzades per personal tècnic molt qualificat, amb un nivell d'actualització tecnològica elevat i amb un ampli espectre de cobertura de les distintes disciplines de la ciberseguretat.

El personal de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions no disposa, en l'actualitat, de la capacitació tècnica suficient per a abordar-les. Així mateix, és necessari un equip i unes capacitats de reforç que només una empresa amb especialització en seguretat pot aportar-hi.

Seguretat de la informació

El Centre de Seguretat TIC de la Comunitat Valenciana realitza una activitat intensa de difusió i de conscienciació sobre la importància de la seguretat de la informació, a través de les campanyes que realitza en els perfils en xarxes socials Facebook i Twitter, on ja té 4.600 seguidors.

A més, emet diàriament informes a més de 50 organismes de la xarxa corporativa de la Generalitat i contribueix a augmentar la confiança en la xarxa de ciutadans i empreses de la Comunitat, els quals disposen d'una gran oferta formativa gratuïta, a través del portal, de la qual ja s'han beneficiat més de 30.000 persones, 2.560 d'elles durant l'any 2016.

CSIRT-CV processa una mitjana diària de més de 300.000 alertes que provenen dels sistemes de seguretat de la xarxa corporativa de la Generalitat i ha gestionat, des que va iniciar el seu funcionament, 6.000 incidents de seguretat, dels quals més de 130 van ser de criticitat màxima.

El centre ha emés més de 335 butlletins, ha publicat més de 8.000 notícies i alertes de seguretat i ha rebut més de 2,5 milions de visites en el seu portal web. A més, genera publicacions per a difondre pràctiques segures i oferir consells sobre l'ús de qualsevol tipus de dispositius (ordinadors, mòbils, tauletes tàctils, etc.), aplicacions i programes.

En el marc de la seua tasca preventiva, l'últim any ha evitat nombroses infeccions per casos de codi maliciós i es destaquen les distintes variants de ransomware, que estan causant estralls en Internet.

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial