Organismes

Portals

Navegación: Unión Europea

Enllaços

t'interessa

Actualitat

Ves enrere La Generalitat implantarà un sistema electrònic d'informació econòmica que permetrà, per primera vegada, la gestió centralitzada de totes les dades

La Generalitat implantarà un sistema electrònic d'informació econòmica que permetrà, per primera vegada, la gestió centralitzada de totes les dades

La Generalitat implantarà un sistema electrònic d'informació econòmica que permetrà, per primera vegada, la gestió centralitzada de totes les dades

El ple del Consell ha acordat implantar un nou sistema electrònic d'informació econòmica que permetrà, per primera vegada, el tractament centralitzat de totes les dades financeres de la Generalitat, en agrupar en una mateixa plataforma la gestió de les diferents àrees.

En l'actualitat s'utilitzen diverses aplicacions informàtiques desenvolupades en diferents moments del temps per a diferents àmbits. Aquestes aplicacions no permeten l'encreuament de dades al no estar integrades, la qual cosa dificulta el tractament de la informació. Es tracta d'un sistema fragmentat i incomplet que l'actual Consell va heretar de l'anterior etapa i que s'ha quedat obsolet.

Amb el nou sistema podrem manejar informació procedent de diverses fonts i adaptar-la a criteris homogenis. Així, per exemple, la connexió amb diferents bases de dades, tals com el registre de contractes i contractistes i el registre de subvencions, permetrà el seguiment dels contractes i de les subvencions, així com dels expedients tramitats electrònicament.

També es garantirà la implantació de la dada única com a principi d'actuació en tots els processos per aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en el tractament de la informació.

La filosofia de la dada única es basa en la introducció de la informació una sola vegada i en el seu reaprofitament en múltiples processos sense incórrer en possibles errors o en duplicitats.

A més, el nou sistema permetrà avançar en la implantació de l'administració electrònica, en el desenvolupament d'un sistema d'informació per a la gestió pública i en el compliment dels requeriments en matèria de transparència per part de les institucions espanyoles, europees i de la societat civil.

Actuacions tècniques

Les actuacions tècniques que es duran a terme seran les següents. D'una banda, se centralitzarà sota una mateixa plataforma la gestió dels processos de les àrees economicofinanceres mitjançant la migració de les actuals aplicacions a un nou sistema.

Així mateix, es modernitzaran els sistemes i aplicatius per incorporar estàndards de mercat que permeten una major flexibilitat i agilitat. A més, les aplicacions s'adaptaran a una plataforma més oberta i flexible, tant a nivell de manteniment com d'evolució tecnològica i funcional.

Àmbit d'aplicació

L'àmbit d'aplicació del nou sistema d'informació s'estendrà a l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms que usaran les mateixes aplicacions de forma integrada.

Així mateix, es crearà una central d'informació, que incorporarà les dades relatives a tot el sector públic de la Generalitat, incloent Les Corts, institucions estatutàries i entitats públiques, la qual cosa permetrà el càlcul de la capacitat/necessitat de finançament, segons criteris del SEC (Sistema Europeu de Comptes).

novetats

La Generalitat emet més de 5.000 certificats de signatura electrònica per videoidentificació

Este mètode consistix en un procés de verificació on es confirma la identitat d’una persona amb total garantia, a través d’un videoenregistrament mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial